Historisk händelse! Payback Sverige och Polisbefäl i munter dialog!

paybackopolisen

En historisk händelse fordrar extra uppmärksamhet varför vi härovan publicerar bild över den muntra dialogen kring Payback Western Run som fördes mellan Payback Sverige och Polisbefäl från Trollhättanpolisen. Händelsen är historisk på så sätt att det är första gången under Payback Sveriges verksamhetstid som polisen valt att både före runet och festen öppn en direkt dialog med Payback Sverige! Mycket bra!

Bakgrund

Polisen kom upp med en befälsbil före runet och förde en dialog med oss kring färdrutten. Vi, Payback och Trollbikers hemlighöll även vid detta samtal rutten men sa att den kommer inte att innehålla störande och oordningsskapande element. Payback erbjöd dem lite skämtsamt möjligheten att säkerställa ordningen genom att ge polisen möjligheten att köra före och eskortera runet. Ett förslag som avvisades under vänliga och muntra former.

Trots onda farhågor, på grund av de kontroller polisen brukar genomför mot mc-evenemang, uteblev alla polisinsatser. Polisen gjorde  inga som helst ansatser att stanna eller kontrollera rundeltagarna under runet. Inga målade bilar syntes överhuvudtaget till utan runet kunde köras enligt planerna.

På kvällen, efter runet men före festens igångsättande, kom en patrullbil körande och ställde lite frågor om festen rörande antalet deltagare och om festdeltagarna ämnade stanna på festområdet. Efter att ha berättat att ingen i förväg visste vem som kom att delta på festen och att festen hölls där och att ingen ämnade lämna området för att gå på stan osv kvarstannade de två poliserna och tittade på hojar och pratade med de arrangörer och de ankomna under en halvtimmes tid.

Poliserna uppträdde vid bägget tillfällena ytterst korrekt och var öppna och trevliga vilket de förtjänar beröm för. Vi hoppas att det är ett steg i rätt riktning och att polisen därigenom satte en ny ton. Vänlig dialog, som vi länge efterlyst, istället för konfrontation. Låt oss hoppas att polisen framöver i Sverige tar till sig detta arbetssätt och för en konstruktiv dialog med bikerföreträdare framöver vid olika arrangemang.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin