• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Glädjande besked till de som drabbats av såväl skattetillägg samt dömts för skattebrott! HD förbjuder dubbelbestraffning och öppnar för resning och skadestånd för drabbade!

Glädjande besked till de som drabbats av såväl skattetillägg samt dömts för skattebrott! HD förbjuder dubbelbestraffning och öppnar för resning och skadestånd för drabbade!

Högsta Domstolen fastslår att dubbelbestaffning avseende skatter är förbjudet!

Skatteverket har under de senaste åren specialgranskat en del bikers inom ramen för samverkande myndigheter. I flera fall har bikers drabbats av såväl skattetilägg som åtal för skattebrott och därvid i förlängningen dubbelbestraffats. Högsta Domstolen slår nu fast att ett sådant förfarande strider mot en tidigare dom i Europadomstolen samt mot ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen samt mot  EU:s rättighetsstadga och förbjuder vidare åtal för skattebrott efter att skattetillägg påförts.

Dagens Juridik om HD-domen

Dagens Juridik skriver följande om domen:

Högsta domstolens beslut innebär  att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även andra skatter, exempelvis  inkomstskatt.

”Sammanfattningsvis innebär det sagda i huvuddrag följande. Rätten att  inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (gärning) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.  Rätten omfattar såväl mervärdesskatt som andra skatter och avgifter. Den  gäller när skattetillägg och påföljd för skattebrott aktualiseras för en och samma fysiska person, också när en juridisk person är primärt ansvarig för skattetillägget. Det föreligger hinder (lis pendens) mot åtal för skattebrott även om beslutet om skattetillägg inte har vunnit laga kraft.”

Konsekvens av Högsta Domstolens prejudicerande beslut

Konsekvenserna av HD-domen, Mål nr B 4946-12, blir att alla som drabbats av en dubbelbestraffning i form av både Skattetillägg och därefter dömts för skattebrott nu har rätt att begära resning och begära skadestånd samt hänvisa till nedanstående länkade HD-dom.

SVT-Text skriver följande rörande konsekvenserna av domen: På Skatteverket räknar man med att många kommer att söka upprättelse genom skadeståndskrav och resnings- ansökningar.

Artikel i Dagens Juridik:
http://www.dagensjuridik.se/2013/06/hd-enhalligt-om-ne-bis-idem-forbjuder-atal-skattebrott-efter-skattetillagg

HD-Domen

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin