• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JO kritiserar Polismyndigheten för en rad tvångsåtgärder i samband med julfesten hos Punisher MC!

JO kritiserar Polismyndigheten för en rad tvångsåtgärder i samband med julfesten hos Punisher MC!

Att media ständigt får information om JO-beslut före juridiska ombudet i ärendet, Payback Sverige, samt de klagande parterna får inte förta det faktum att Polismyndigheten i Skåne helt tydligt fått allvarlig och på flera punkter kritik för sin insats mot jufesten hos Punisher MC under 2011.

Sydnytt i Svensk Televison skriver som följer:

Polisens insats mot mc-klubb kritiseras

Saknade grund för att hålla kvar personer När polisen i Skåne slog till mot en fest som en mc-klubb höll i Kågeröd tvingades festdeltagarna att sitta utomhus i vinterkylan i flera timmar. JO riktar nu kritik mot polisens agerande.

Natten mot den 11 december gjorde ett 30-tal poliser en insats mot mc-klubbens fest. Enligt polisen hade telefonsamtal om hot och misshandel på festen inkommit.

Polisen tömde lokalen på festdeltagarna och tvingade dem sedan att sitta på bar mark utomhus i kylan i flera timmar. 26 personer från festen anmälde senare polisen för övervåld.

Hans Ragnermalm, ställföreträdande på JO, tycker inte att det fanns grund för att hålla kvar personerna på det sättet. Dessutom saknar polisen en hel del dokumentation från platsen för att kunna få rättsligt stöd för sina vålds- och tvångsåtgärder.

Aftonbladet redogör för JO-beslutet enligt följande:

JO-kritik mot polisräd i mc-klubb

SVALÖV. Justitieombudsmannen (JO) kritiserar polisen i Skåne för en rad tvångsåtgärder under ett tillslag mot en mc-fest i Svalövs kommun en decembernatt 2011.

Polisen tillkallades av ett par festdeltagare som sade sig vara utsatta för hot. Till slut fanns ett 30-tal poliser på platsen.

Efter en del tumultartat motstånd tömdes klubbhuset på deltagare som därefter tvingades sitta på marken utanför i flera timmar medan de visiterades och fotograferades och lokalen genomsöktes.

Enligt ställföreträdande J O Hans Ragnermalm saknas det i några av fallen all rättslig grund för att hålla kvar personerna.

Han tycker vidare att det var oproportionerligt att mitt i vinternatten låta personer sitta på bara marken i så lång tid. Slutligen har han hittat brister i polisens dokumentation av händelsen.

Länk till artiklar: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/polisens-insats-mot-mc-klubb-kritiseras

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article16868662.ab 

Länk till artikel om Polisövergreppen: http://www.payback.name/?p=5260

Vidare analys över JO-beslutet följer när vi fått tillgång till beslutet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin