Rikspolisens tillsynsrapport rörande informatörsverksamheten

Rikspolisstyrelsen har publicerat en Tillsynsrapport 2013:8, som avser Inspektion av polismyndigheternas verksamhet med informatörer.

Vi har läst igenom rapporten och konstaterat att den tillför i princip ingenting av större värde, inga siffror över verksamhetens storlek eller kostnader, och att den är sedvanligt skriven med utgångspunkt från Polisens egen förträfflighet.

Då den kan ha ett visst intresse för personer att genomläsa publicerar vi den ändå här på Payback.

Rikspolistyrelsens rapport om informatörsverksamheten

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin