• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Desinformation och kriminellt, maktfullkomligt mediasnack av Polisgänget i Skåne!

Desinformation och kriminellt, maktfullkomligt mediasnack av Polisgänget i Skåne!

 nyannons2jpeg

Desinformation?

Helsingborgs Dagblad rapporterar om följande i en artikel: Polisledningen har flaggat för punktbevakning av gängen i Helsingborg i sommar. Men samtidigt har man fattat beslut om att ordningsgruppen, den enhet som är specialiserad på störningsarbetet, ska ligga på is under hela sommaren. Orsaken är att ovanligt många poliser ska vara föräldralediga.

I deras arbete ingår också att syssla med det som brukar kallas störningsverksamhet mot gängmiljön.

Det handlar bland annat om flitiga kontroller av kända personer i gängen som söks upp på platser där det är känt att de vistas, till exempel vid hemmet eller vid en klubblokal. Ordningsgruppen sköter också ofta husrannsakningar i gängsammanhang.

Bara en idiot, en som är dum i sin rot skulle offentliggöra dylik info!

Polisen har tidigare gått ut med desinformation i landets tidningar och televison rörande exempelvis infiltratörs- och källhanterningsverksamheterna lagts ned. Att polisen medvetet ljuger med ett syfte innebär snarast att mc-klubbarna när sådan har informations sprids bör iaktta osedvanlig vaksamhet och vara beredd på än mer störande verksamhet. Det är ju nämligen betydligt troligare att det är ren desinformation än sanning då bara en helt inkompetent myndighet skulle vara så korkade att de skulle offentliggöra denna typ av uppgifter i media. Skulle polisen vara underbemannad en period varför då offentligggöra saken? Nej, det tyder snarare på att polisen planerar för stora insatser istället. Här drar vi oss till minne ett passande citat från en gammal låt av gruppen Motvind: Bara en idiot, en som är dum i sin rot…

Polisen pratar om störningsverksamhet som om det finns lagstöd för det???

Artikeln påvisar också ännu en gång ett mycket allvarligare fenomen. Polisgängen har blivit så självsäkra i sin maktfullkomlighet att de gång efter annan numer pratar helt öppet om att de bedriver verksamhet utan någon form av lagstöd. Och än värre är att media gång efter gång låter det passerara utan följdfrågor eller kritisk granskning. Polisgängen har de senaste månaderna exempelvis öppet erkänt att de kontrollerat samtliga fordon vid en mc-klubb utan att någon som helst brottsmisstanke förelegat. De har även öppet erkännt att de förmått, rått och rekommenderat en kommun att inköpa en mc-klubbsfastighet utan lagstöd och de pratar i aktuell artikel öppet om störningsverksamhet riktad mot mc-klubbar utan att sådan verksamhet heller äger någon form av lagstöd. Att de nu bytt taktik och helt öppet erkänner att de begår systematiska lagbrott är ett trendbrott. De anser sig nu ha uppnått en så uppsatt position att de vare sig riskerar att granskas, ifrågasättas eller kontrolleras. Det är ett mycket allvarligt fenomen i ett land när polisgängen uppför sig på så sätt då det förutsätter att den granskande makten (media) försatts ur funktion och även att den kontrollerande makten (JO, JK) inte längre kan tänkas komma åt polisgängens verksamhet.

De kommer dock att bedra sig grundligt… De kan kommas åt och de kommer att kommas åt!

Artikel: http://hd.se/skane/2013/05/16/polisens-ganggrupp-ligger-nere-i/

Polisgäng?:  http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin