Till Sveriges media: Vi har bevis! Bekänn samarbetet med polisen och bli fri!

payback_Support12_v3

Paybacks källor är skyddade av grundlagen!

Nättidningen Payback äger utgivningsbevis nr: 2009-067. Det innebär att Paybacks verksamhet är grundlagsskyddad och att ingen myndighet äger rätt att försvåfra, förhindra eller obstruera verksamheten. Det innebär vidar att envar kan lämna uppgifter till oss utan att myndigheter har rätt att efterforska källan samt att vi enligt grundlagen även är förbjudna att avslöja källans/källornas identitet. (Tryckfrihetsförordning 1949:105).

När media inte längre står fri från påverkan befinner sig staten i ett fritt fall!

I en fri demokratisk statsbildning är det av yttersta vikt att tredje statsmakten, media, står fri från alla band för att kunna granska oegentligheter inom statsmakten, olika myndigheter, annan offentlig verksamhet samt givetvis även inom privata företag. När media inte står fri utan samverkar på ett alltför intimt sätt med landets polismyndighet innebär det att den fria granskningen satts ur spel och att myndigheten fritt kan överträda lagen och inte längre behöver bry sig om att iaktta demokratins spelregler vilket i förlängningen innebär att staten befinner sig i ett fritt fall.

Dokumentation på att media samverkar med polisen

Nättidningen Payback har fått tillgång till material som direkt visar att media samverkar med landets polis på ett högst otillbörligt sätt, för att inte säga direkt demokratiupphävande. Vi avser att publicera materialet i samband med höstens SOP-satsning men ger under tiden möjlighet för rakryggade journalister och massmedieföretag att träda fram och berätta den fulla sanningen kring samarbetet och därmed själva gå fria. Ni har nu en chans att visa att ni besitter ryggrad och kan stå för begångna fel. Är ni beredd att ta den?

Anledningen till återpubliceringen av uttlanden från Guillou och G W Persson om symbiosen mellan polis och media!

Här är också anledningen till återpublicerandet av uttalandena som Jan Guillou och Leif G W Persson stod för i ett novemberavsnitt av Veckans brott och som direkt utsade att speciellt Kriminaljournalistiken skedde inom ett alltför incestuöst och symbiost relationsförhållande.

Länk till artikeln om Kriminaljournalistikens symbios med polisen:
http://www.payback.name/?p=11032

Länk till artikel om Payback Sveriges Sopsatsning:
http://www.payback.name/?p=10290

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin