Glad midsommar önskar Payback Sverige + Om Nyhetsveckan på Payback!

En riktigt God och Glad Midsommar!

Payback Sverige önskar alla sina medlemmar, sympatisörer och läsare: En riktigt GOD och GLAD MIDSOMMAR!

Till alla er som som ska ut på vägarna: Ride Safe and Ride Free!

Och till er som ska festa med mat och dryckestillbehör uppmanar vi: Gör inget som inte vi skulle ha gjort! (vilket väl i och för sig ger en väldigt stor frihet…)

Om Nyhetsveckan som varit på Payback!

Nyheterna har under veckan helt doominerats av det sensationella i att polisen för första gången, via chefen för rättsektionen på Polismyndigheten i Skåne, faktiskt erkänner att polisen saknar all form av lagstöd för att utföra kontroller eller husrannsakningar grundade på störa och förstöra taktiken eller såsom ett led i arbetet mot organiserad brottslighet.

Det faktumet är ju inte nytt då Payback Sverige ett flertal gånger påpekat just detta men det är första gången polisen faktiskt erkänner att de inte äger erforderligt lagstöd för någotdera vilket också ger oss mycket värdefull dokumentation inför den fortsatta kampen för bikers rättigheter!

I övrigt har vi på Facebookgruppen repriserat ett antal artiklar av värde medan vi arbetar med att förbereda höstens särskilda SOP-satsning, Payback Sverige särskilda satsning mot Systemtiska och Organiserade Polisövergrepp riktade mot bikerkulturen!

Länkar till allt följer här nedan:

Polisen erkänner att de saknar lagstöd för bikerkontroller och att de under 20 års tid brutit mot lagen

SOP-satsningen

Bikerkulturen är dess brödraskap

Låt oss aldrig glömma rötterna till vår kultur: Hojåkandet!

Vad är det som gnager med bikers?

Payback Sveriges Facebookgrupp

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin