View Post

Redovisning av polisens satsning mot “grov, organiserad brottslighet”! Satsning för syns skull – för att upprätthålla en bild som inte existerar!

  Närmast obefintligt mediaintresse av polissatsningen Under fredagen publicerade Polisen en skrivelse omkring 2016 års arbete mot så kallad grov, organiserad brottslighet. En Reklambyrå författad rapport! Att Polisen anlitat en reklamfirma för att författa Polisrapporterna numer framgår tydligt. Med mycket omfattande omskrivningar förskönas polisens misslyckade resultat och göms i textmassor omkring Polisens olika arbetsformer. Allt …

View Post

Tredje JO-segern på tre månader för bikerkulturen ger bevis för polisens systematiskt olaga arbete mot bikerkulturen!

(Konstnär: Blodlilja) Bakgrund Payback har tidigare skrivit om den JO-utredning som startades efter att en person från klubbvärlden på gen hand JO-anmälde Polisen för att utan lagstöd ha såväl begärt id som kroppsvisiterat personen, JO:s diarienummer: 3023-2016. Vi väljer att först redovisa bikerns vittnesmål kring händelseförloppet för att därefter skildra polismyndighetens faktiska medgivande av felaktighet …

Polisens svar till Payback om 50 000 kronors belöningen samt Paybacks kommentar!

Bakgrund Den 4 december skickade Payback Sverige ut ett pressmeddelande samt ett mejl med pressmeddelandet till Polismyndigheten. I pressmeddelandet utfäste sig Payback Sverige att utbetala 50 000 kronor om polisen kunde lägga fram otvetydliga konkreta bevis på att någon mc-klubb inom Sverigemodellen är en kriminell organisation utefter kriterierna: att klubben har kriminalitet som huvudsyfte, att …

Pressmeddelande: Payback betalar Polisen 50 000 kronor om de kan bevisa att någon mc-klubb är en kriminell organisation!

Payback Sverige har skickat nedanstående text i form av ett pressmeddelande till Polismyndigheten såväl som till olika mediaföretag. Utfästelse Payback Sverige, som representanter för bikerkulturen, utfäster sig att utbetala 50 000 kronor till Sveriges Polismyndighet vid framläggning av ovedersägliga bevis för att en eller flera mc-klubbar inom Sverigemodellen är ett ”kriminellt mc-gäng”. Bakgrund Polisen har ända …

Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan!

  Payback kommer under denna veckan att publicera tre olika artiklar berörande myndigheternas och speciellt polisens arbete mot krogarna för att på olika vis pressa, manipulera och utpressa krogägare till att utestänga bikers. Med användande av kontroller, skatteverk och serveringstillstånd uppnås målet… Krogägare vittnar om polisens olaga hot och otillåtna påverkan! Med stort intresse läste …

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!

Bakgrund Payback har tidigare skrivit om att JO öppnat en utredning efter att polisen utsatt en biker för olaga ID-kontroll och kroppsvisitering utan att brottsmisstankar förelåg. Den utsatta bikern har på egen hand anmält händelsen till JO. Se tidigare länkad Payback-artikel nedan. Polisen medger bristande lagstöd! Nu har Polismyndigheten inkommit med svar till JO rörande sin syn …

JO-svar nu inlämnat i ärendet kring den poliserkända olaga husrannsakan hos en mc-klubb!

JO-svar inlämnat i ärendet rörande olaga husrannsakan m.m. hos mc-klubb! I den pågående JO-utredningen rörande bland annat Olaga Husrannsakan hos en klubb har Payback i samarbete med klubben nu utarbetat ett svar och insänt till JO inför kommande beslut i sakfrågorna. Polisen har redan erkänt olaga husrannsakan! Ärendet är det tidigare skildrade där Polismyndigheten sensationellt faktiskt …

Polisinsatsen mot BHC-festen är nu JO-anmäld!

   Den stora polisinsatsen riktad mot deltagarna på helgens BHC-party har nu JO-anmälts enligt nedan av Payback genom vice ordförande, advokat Ismo Salmi. JO-anmälan länkas till nedan. Anmälan avseende poliskontroller utan laga grund Jag får härmed på uppdrag av PayBack, som är en ideell organisation för motorcykelklubbar som ingår i den s.k. hoj-kulturen i Sverige, inge …

Payback berömmer Polismyndigheten efter sensationell JO-utveckling! Polisen erkänner olaga husrannsakan och media skildrar saken!

En lika sensationell som ovanlig händelseutveckling kring bikerkulturen! Polisen medger olaga husrannsakan! I den pågående JO-utredningen kring bland annat en husrannsakan hos en mc-klubb har en sensationell händelseutveckling ägt rum. Polismyndigheten läxar upp sin egen Polisregion mitt och medger att en husrannsakan på en mc-klubb ägt rum utan att lagstöd förelegat. Detta faktum är närmast …

Om polis i kris: Från 41 till 14 % uppklarade brott och från 300 000 till 100 000 lagföringsbeslut! Börja jobba mot brott istället för mot bikers!

Polisens kris är självförvållad och bygger på grundlös bikerfixering! Polisen är en organisation i självförvållad kris. Anledningen står att söka i det faktum att polisen är helt fixerade vid bikerkulturen och förbrukar närmast alla resurser på att bekriga bikers, ett faktum som tydligt framgår ur ovanstående video där ett flertal poliser slött hänger utanför en …