• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Efter Payback-anmälan – Datainspektionen öppnar tillsynsärende över polisens användning av kroppsburna kameror!

Efter Payback-anmälan – Datainspektionen öppnar tillsynsärende över polisens användning av kroppsburna kameror!

datainspektionen2

Bakgrund

Vi har tidigare skrivit om att Payback anmält Polisyndighetens användande av kroppsburna kameror till Datainspektionen för att få till en laglighetsprövning rörande filmning och fotning från Polismyndighetens sida. Detta med tanke på att vi vet att sådana åtgärder framförallt drabbar bikers och bikerklubbar varför det utgör negativ särbehandling av bikers.

Datainspektionen (DI) har beslutat granska Polismyndighetens kameraanvändning efter Payback-anmälan!

Under tisdagen skickade Datainspektionen över ovanstående mejlbesked till anmälande part (Payback) om att de öppnat ett särskilt tillsynsärende för att granska Polisens användning av kroppsburna kameror. Ärendet har diarienummer: 1083-2016 hos Datainspektionen.

Att få öppnat ett tillsynsärende rörande en myndighets åtgärder hos Datainspektionen är en stor, betydande och viktig framgång då det sker blott i ett fåtal men viktiga fall. (I regel öppnar DI tillsynsärenden utefter egna observationer om tveksamheter) Detta kan därför kategoriseras som en stor och viktig framgång för bikerkulturen som helhet och även för Paybacks arbete!

Rättsläge kring polisens fotografering och filmning

Polisen har kritiserats av JO och JK i sju olika ärenden erhållit kritik för att utan lagstöd, det vill säga olagligt, ha fotograferat/filmat personer ur framförallt bikerkulturen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja. JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

All filmning och fotografering, utan samtycke av den filmade, från Polisens sida utgör ett tvångsmedel såvida inte förutsättningarna enligt Rättegångsbalken 28:14 är för handen: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

Polisen anser att de kan filma när och hur de vill ändå…!?

Polisen hävdar dock trots bristande, obligatoriskt lagstöd och trots kritiken i sju olika fall från JO och JK att de kan filma hur de vill. Vi saxar från länkad artikel i GP: Polisen; Niklas Norin, menar i artikeln tydligen att de helt och hållet själva bestämmer när de kan filma: När vi slår på dem kan det handla om allt i från att man ska göra ett ingripande eller är på väg ut på en utryckning… Så fort det finns ett syfte kan man slå på kameran. Så länge vi har ett syfte med att filma, som att säkra bevis eller för underrättelsebaser då kan vi alltid filma…Skulle man stå framför en polis så ser man sig själv i kameran, det är klart att det har ju en brottsdämpande effekt.

Payback Sverige har anmält Polisens filmning till såväl Datainspektionen som JO!:
http://www.payback.name/?p=17182

Relaterad artikel: https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.3042766-polisens-nya-grepp-filmar-med-kroppsburna-kameror

Se Lagbokens artikel om rättsläget kring filmning och fotografering:
http://www.payback.name/?p=16770

Lagboken: Datainspektionen (DI) – verksamhet och anmälan:
http://www.payback.name/?p=17194

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin