Om Gangsters förklädda till poliser! Del 2/2

polisnazi

Människovärdesprincipen är oförenlig med alla former av negativ särbehandling!

Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet. Heberlein konstaterar i sin bok Etik: Människa, Moral, Mening att Människovärdesprincipen, som den formuleras i Statens Offentliga Utredningar (Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället… Källa SOU 1995:5, s. 115) intar en central roll i etisk debatt och är den fundamentala utgångspunkten då människan och hennes rättigheter diskuteras, samt är oförenlig med alla former av rasism, sexism och andra typer av negativ särbehandling.

Människovärdesprincipen är vacker såsom en tanke men tyvärr är det också allt den är. En vacker tanke. En papperskonstruktion utan värde. För ute i livet, i verkligheten, är det helt enkelt inte så.

Gangsters förklädda i polisuniform!

För ute i världen, där livet pågår, där pågår hela tiden förföljelser av människor utan annan grund än förenings- eller bikerkulturtillhörighet.

Om de myndighetspersoner som på dessa sätt förminskar och berövar bikers fri- och rättigheter enligt lag och genom sina handlingar direkt underkänner bikers människovärde kan inte sägas annat än:

Poliser som utan brottsmisstankar olaga stoppar och kontrollerar bikers utan lagstöd är ingenting annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som utan brottsmisstankar kroppsvisiterar och genomsöker bikers fordon är ingenting annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som under påhittade anledningar genomför husrannsakningar i bikers hem eller i bikerklubbars lokaler är ingenting annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som i grupp knäcker arm och revben och sätter knän i ryggen på en biker tills hjärtat stannar och därefter dumpar kroppen i ett bagageutrymme utan att vidta återupplivningsförsök i väntan på ambulans är inget annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som i parti och minut uttalar sig i media i enda avsikt att få ännu mer pengar till polisen för att bekämpa bikers, och ljuger sig blåa i ansiktet utan att kunna framlägga ett enda bevis för bikerklubbarnas kriminella status. De är inget annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som olaga, utan lagstöd, kontaktar arbetsgivare och försöker förmå dessa att sparka bikers på grund av föreningstillhörighet är inget annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som olaga, och utan lagstöd kontaktar fastighetsägare och/eller kommunanställda i avsikt att vräka, säga upp eller köpa upp fastigheter för att få bort mc-klubbar är inget annat än gangsters förklädda till poliser!

Poliser som olaga, utan lagstöd, med hot om indraget serveringstillstånd utpressar krogägare att införa västförbud eller förbud mot mc-klubbar att vistas i lokalerna, är inget annat än gangsters förklädda till poliser!

Maffiabossar förklädda till polischefer!

Ovanstående exempel på övergrepp mot bikers lagstadgade fri- och rättigheter, som för övrigt skulle kunna pågått i oändlighet, är mycket vanliga exempel på polisens olaga arbetsmetoder gentemot bikers.

Vad finns då att säga om de poliser som befinner sig högre upp i näringskedjan. de som fattar besluten över insatser, åtgärder och de övergripande arbetsmetoderna gentemot bikers och bikerklubbar?

Vi pratar då om de personer inom polisledningen, alltifrån lokalpolisområdeschefer, insatsledare vidare över cheferna över regionerna inom polisen och ända upp till de högsta cheferna inom rikspolisstyrelsen som beslutar och ger order om verkställandet av bland annat ovanstående insatser och liknande olaga arbetsmetoder. Dessa chefer gör sig dagligen skyldiga till att planera, besluta samt tillse att besluten verkställs om insatser som saknar lagstöd och därmed är olaga att företa gentemot bikers.

Dessa polischefspersoner gör sig skyldiga till uppsåtliga, systematiska och organiserade brott gentemot mot bikers och bikerklubbar och är därmed såsom överordnade, till de fältpoliser som begår de olaga insatserna mot bikers därmed, ingenting annat än den kriminella polisorganisationens maffiabossar! Maffiabossar förklädda till polischefer!

Bikers omfattas av människovärdesprincipen!

Sveriges grundlag innefattar samtliga medborgare och alla föreningar utan undantag.För finns ingen skillnad. Lagen ger inga undantag. Vi försvarar antingen alla medborgares lika rättigheter eller låter Sverige som rättsstat vara ett vackert minne blott.

Begår du brott är du en brottsling, en gangster, helt oavsett om du är klädd i kostym eller polisuniform. Det är det uppsåtliga, det systematiska och det organiserade i brottsligheten som gör dig till en gangster och inte vad du råkar ha för titel, klädsel eller huruvida du är statsanställd eller ej. En brottsling är en brottsling även klädd i polisuniform och en boss eller chef som fattar beslut och ger order om olagliga handlingar är en maffiaboss. Bas över det kriminella småfolket! Det är så enkelt!

Bikers har exakt samma värde och samma rätt att slippa alla former av negativ särbehandling som alla andra medborgare. Inga åtgärder får enligt lag drabba bikers som inte drabbar andra människor! Allt brottsbekämpande arbete ska ha som ledstjärna att utövas under lagarna. Det innebär att de bara får iscensättas när verkliga, konkreta brottsmisstankar föreligger och att förenings- eller kulturtillhörighet aldrig får användas som ett medel att verkställa en polisinsats. Det är inte särskilt svårt att förstå en sådan grundregel. Det är inte heller särskilt svårt att bedriva verksamhet utefter lagen och de förutsättningar som lagen ger. Varför är det då till synes omöjligt för polisen att följa lag och människovärdesprincipen? Är det dumhet? Är det tröghet? Eller handlar det helt enkelt om antingen ett totalt förakt för allt vad lag är eller en komplett brist på kunskap om lagen?

Vi har idag inga svar på dessa frågor. Men vi hoppas ännu på en förändring eller på att kunna åstadkomma en förändring. Men tills den dagen polisen börjar arbeta inom lagen och med lagliga metoder mot bikers såväl som alla andra grupper i samhället kommer vi fortfara att vara en nagel i ögat som med hård journalistik pekar ut poliser såväl som polischefer såsom gangsters och maffiabossar – för idag är de inget annat!

Utomstående kommer säkert att tycka att vi är alltför hårda i vår journalistik. Men det är de som inte förstår att det vi skriver och skrivit om är den faktiska verkligheten och inga ihopdiktade sagor. Detta är vad bikers hela tiden upplever i vår värld. Det är inga påhitt! Det är inga överdrifter snarare tvärtom går vi inte tillräckligt långt. Och denna typ av övergrepp som dagligen pågår kan inte skildras med silkesvantarna på eller genom diplomati eller politisk korrekthet! Så här är verkligheten för bikers och så här bemöter vi det och så här kommer vi att fortsätta bemöta polisens övergrepp gentemot bikers till en förändring skett! Så lev med det eller gör bättring!

Relaterade artiklar

Professor, Doktor och Kriminolog: Dagens Bikerförföljelser har bara sin motsvarighet i historiska förföljelser av tattare och vänstersympatisörer! Del 1/2: http://www.payback.name/?p=17424

Länk till artikel omkring Ann Heberleins bok Etik: Människa, Moral, Mening:
http://www.payback.name/?p=15254

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin