• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige har anmält Polisens filmning till såväl Datainspektionen som JO!

Payback Sverige har anmält Polisens filmning till såväl Datainspektionen som JO!

We´llstandtheground70mm.PDF

Polisens kroppburna kameror

Payback Sverige skrev  i förra veckan om att Polisen satt i system att använda kroppsburna kameror för att filma på allmän plats utan att nödvändigt lagstöd föreligger vilket innebär att filmningen utgör ett olaga användande av tvångsmedel. Så har JO och JK fastslagit under minst sju olika ärenden!

Inom Payback Sveriges ansvarsområden

Då vi förstår att en stor målgrupp för polisen filmning kommer att utgöras av bikers, på grund av jut alla tidigare JO-ärenden, så bedömer Payback Sverige det vara inom sitt ansvarsområde att försöka få till en legalitetsprövning över polisföreteelsen.

Speciellt med tanke på att all filmning och fotografering från Polisens sida utgör ett tvångsmedel såvida ine förutsättningarna enligt Rättegångsbalken 28:14 är för handen: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

Såväl Klagomål till Datainspektionen som JO-anmälan inskickad!

Payback Sverige skickade därför under förra torsdagen in såväl ett klagomål med yrkande om att Datainspektionen öppnar ett tillsynsärende och granskar Polisen filmning med kroppsburna kameror utefter såväl Kameraövervakningslagen som personuppgiftslagen. Vidare sände Payback Sverige också in en JO-anmälan riktad såväl mot två polisanställda som mot Polisregion Väst samt mot Polismyndig-heten, med yrkande om legalitetsprövning av filmning med kroppsburna kameror.

Se artikel om Polisens kroppsburna kameror:
http://www.payback.name/?p=17172

Se Lagbokens artikel om rättsläget kring filmning och fotografering:
http://www.payback.name/?p=16770

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin