• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen medger även att de för femte gången brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt Europadomstolens domslut i arbetet mot bikers!

Polisen medger även att de för femte gången brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt Europadomstolens domslut i arbetet mot bikers!

Nej, artkeln nedan är ingen kopia av gårdagens! Detta är ännu ett annat fall!

JK har tidigare tre gånger under två år fastslagit att Polisen brutit mot de mänskliga rättigheterna samt mot en Europadomstols dom!

JK har tre gånger de senaste två åren fastslagit att Polisen brutit mot artikel 8 om rätten till privatliv samt för att handlat i strid med Europadomstolens domslut i fallet med Gillan och Quinton mot Storbrittanien. Samtliga fall har drivits av Payback och samtliga fall har avsett bikers! I gårdagens skildrade fall medgav polisen också en fjärde gång att de brutit mot såväl Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv som mot Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbrittaninen, no 4158/05. Och, nu har det hänt igen!

Polisen medger nu att de för femte gången, i två delar, brutit mot säväl Europakonventionen som Europadomstolens domslut!

JK-ärende 1617-20-4.3.2: Polisen stoppar ett fordon direkt utefter förarens föreningstillhörighet enligt Polisprotokollet över händelsen. Klubbmedlemmen avkrävs id samt utsätta för kroppsvisitation samt får sitt fordon genomsökt trots att Polisen medgav att inga brottsmisstankar förelåg.

Payback Sverige har som juridiskt ombud yrkat skadestånd för brott mot Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv, samt yrkat att JK fastslår att polisingripandet också strider mot Europadomstolens domslut Gillan och Qinton mot Storbrittanien då såväl id-kontroll, kroppsvisitationen och genomsökningen av hans fordon skett endast utefter bikerns föreningstillhörighet.

Polisens har i yttrande till JK i ovanstående ärende 24, dnr: A210.925/2020 medgivit att de brutit mot såväl Europakonventionen, artikel 8 om rätten till privatliv såväl som mot Europadomstolens domslut i målet Gillan och Quinton mot Storbrittaninen, no 4158/05, vad avser såväl kroppsvisitationen som husrannsakan i fordonet. JK har ännu inte fattat beslut i ärendet.

JK ska nu fatta beslut i ärendet men då Polisen redan medgett att insatsen skett i strid med Europakonventionen såväl som Europadomstolens dom så kommer JK att fastställa att så skett.

Länkar till de fyra tidigare ärendena:

Ärende 1

Ärende 2

Ärende 3

Ärende 4

Payback gör skillnad! – Stöd Payback! – Gå med som betalande medlemmar i Payback Sverige!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin