• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Redovisning av polisens satsning mot ”grov, organiserad brottslighet”! Satsning för syns skull – för att upprätthålla en bild som inte existerar!

Redovisning av polisens satsning mot ”grov, organiserad brottslighet”! Satsning för syns skull – för att upprätthålla en bild som inte existerar!

 

Närmast obefintligt mediaintresse av polissatsningen

Under fredagen publicerade Polisen en skrivelse omkring 2016 års arbete mot så kallad grov, organiserad brottslighet.

En Reklambyrå författad rapport!

Att Polisen anlitat en reklamfirma för att författa Polisrapporterna numer framgår tydligt. Med mycket omfattande omskrivningar förskönas polisens misslyckade resultat och göms i textmassor omkring Polisens olika arbetsformer. Allt för att ge en bild av en framgångsrik polisorganisation istället för den nakna sanningen om en polis i kris.


Närmast obefintligt mediaintresse

Från att vid uppstarten mötts av ett enormt intresse från media med massor av tidningar samt  TV och Radio på plats, för de första årliga presskonferenserna om utfallet av förra årets GOB-satsning, är det mediala intresset numer närmast noll. Någon enstaka tidning skriver lite om satsningen fortfarande, mer är det ej.

Jämförande redovisning i siffor

Område 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jmf % 2015
Resurs (H) sml tkr 377 345 435 410 385 361 347 – 3,8
Resurs, polis tkr 333 265 325 335 300 270 260 – 3,7
Aktiva insatser 22 23 17 19 18 18 25 + 38,8
Misstänkta 310 220 235 630 225 160 ???? ????
Häktade 160 60 60 105 55 50 ???? ????
Åtalade 86 133 60 69 141 189 139 – 35,9
Dömda 63 69 31 56 76 30 59 + 96
Fängelseår 199 214 124 183 282 60 187 +211
Förverkande-
yrkanden, milj
46,5 18,5 75,0 45,2 6,2 40 ???? ????
Förverk. Efter domslut 0,1 1,4 1,2 1,0 3,7 0,06 0,6 +1000

Satsningen saknar helt funktion!

Satsningen har visat sig sakna all form av funktion. Den handlar inte om någon form av organiserad brottslighet utan endast om arbete mot olika brottstyper eller där personer gått samman för att under begränsad tid genomföra ett brottsupplägg. Det handlar om arbete mot narkotikabrott, människosmuggling, bedrägerier, assistansersättning och mot konstellationer i utsatta områden.

Polisens satsning – det levande beviset för att organiserad brottslighet ej förekommer i Sverige

Det handlar däremot inte om organiserad brottslighet som inte finns i Sverige och det främsta beviset är faktiskt denna polisens satsning där det under 7 års verksamhet endast förekommit något som kan kallas organiserad brottslighet i ett enda fall och då handlade det om det så kallade Södertäljenätverket.

Satsning för syns skull – för att upprätthålla en skenbild av organiserad brottslighet i Sverige!

Polisens myndighetssamverkande satsning är och förblir en satsning som sker endast för syns skull. För att upprätta hålla ett sken av hotet från en grov, organiserad brottslighet – trots att alla experter är eniga om att någon organiserad brottslighet inte förekommer i Sverige. Myndigheterna är dock alltför stolta för att kunna erkänna sitt misstag och lägga ner satsningen för då kan de ju inte heller upprätthålla satsningen för att även fortsättningsvis kunna få igenom mer integritetskränkande lagar samt ännu mer personal och pengar till sin verksamhet. Så istället fortsätter de arbetet mot fantombilder. Ett arbete som de bara själva tror på och som bara intresserar dem själva.

Bevisa mervärde eller lägg ner och börja lös ”riktiga” brott!

Det finns ingenting i satsningen som säger att satsningen skapar ett mervärde. Det vill säga att polisen inte kunnat åstadkomma precis lika mycket eller lite genom att de anknutna personerna arbetet inom den sedvanliga polisverksamheten med att lösa de brott som satsningen resulterar i.

Och går det inte att påvisa ett sådant mervärde av satsningen så lägg ner och återför personerna till att lösa några fler av de 88 % av brott som varje år förblir ouppklarade i Sverige istället!

För vi säger inte att arbetet i sig mot olika brottstyper och mot icke varaktiga nätverk är av noll värde. Vi säger att det arbetet kunde ske inom ramen för sedvanligt brottsbekämpande polisarbete och där fylla sin funktion och dessutom medföra att fler brott blev lösta.

Källa:

GOB 2016

Relaterad artikel:

Åklagare och advokater: Det finns ingen organiserad brottslighet i Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin