• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om Karlstads Kommun m.m.: Vilka är det som är kriminella? De som förföljs på grund av slutenhet, mobilitet och synlighet eller de myndigheter och myndighetspersoner som ständigt bryter mot lagen för att sätta dit bikers??

Om Karlstads Kommun m.m.: Vilka är det som är kriminella? De som förföljs på grund av slutenhet, mobilitet och synlighet eller de myndigheter och myndighetspersoner som ständigt bryter mot lagen för att sätta dit bikers??

Ett typexempel på kommun och polis som bryter mot lagen för att komma åt bikers!

Karlstads Kommunstyrelses ordförande Per-Samuel Nisser har fått luft igen. Anledningen är det ”väldigt allvarliga fenomenet” (OBS! Ironi) med att Hells Angels MC Karlstad nu har satt upp en skylt med namn och logga på sin egen fastighet. Då det ju inte händer någonting alls i vår omvärld så är det ju oerhört viktigt och komma till tals och utgjuta sin förbittring över en skylt…

Per-Samuel Nisser var mannen som hela tiden stod i förgrunden kommunen olagligt inköpte Hells Angels MC förra klubbhus på olaga inrådan av Polisen. Fastigheten inköptes för cirka det dubbla marknadsvärdet för att sedan rivas… En ganska god affär för skattebetalarna, inte sant? Att betala dubbelt så mycket som marknadsvärdet och sedan finna att även marknadsvärdet var alldeles för högt satt då fastigheten inte var i beräknat skick för att därigenom stå med en fastighet som endast betingar ett markvärde…

Kommuner och Polis måste alltid ha stöd i lagen för att agera mot bikerklubbar!

En kommun har rätt att inköpa fastigheter om det finns ett allmänintresse i att köpa fastigheten vilket innebär att det måste ske utefter ett faktiskt kommunalt behov av mark eller lokal till ett redan planerat projekt såsom skola, dagis, förskolor m.m. I övriga fall föreligger inget allmänintresse för inköp av fastigheter och då är det inte heller en kommunal angelägenhet varför det är olagligt och inte uppfyller vare sig grundlagens absoluta krav på att ha lagstöd eller kommunallagens anknytningskrav till kommunens verksamhetsområde.

SKL, Sveriges kommuner och Landstings- förbundsjurist Staffan Wikell uttryckte saken så här kring en annan kommuns inköp av en mc-klubbsfastighet: – Så länge syftet med kommunens köp av Starshine har ett allmänintresse är det lagligt… Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens Kommun säger själva att de inte har nytta av en hangar. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/skluttalandefastighetskop.pdf

Kommunallag (2017:725) 2:1 har följande lydelse: Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

När det gällde Karlstad Kommuns inköp av Hells Angels MC:s förra klubbfastighet gjordes köpet på inrådan av Polisen och inget annat vilket framkommit gång efter annan. Köpet var således helt olagligt från kommunens sida då inget allmänintresse förelåg och nu är kommunen återigen igång med att bjuda ut sina tjänster till polisen för att försöka få bort en mc-klubb på olaga sätt… Skillnaden är att denna gången äger klubben fastigheten så det lär inte hända.

Hade Polisen laglig rätt att råda Kommunen att köpa fastigheten?

I Regeringsformen 1:1 står följande: Den offentliga makten utövas under lagarna. Texten innebär att det ska finnas ett direkt uttryckt lagstöd för att få förvärva liknande fastigheter. Sådant lagstöd för Polisen finns inte för att agera för att inköpa en mc-klubbfastighet varför det var olaga förra gången och det är olaga nu att agera för sådana inköp!

I Europakonventionen artikel 1 står också följande: De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I i denna konvention.

Det innebär att Sverige som medlemsstat och polisen som verkställande ordningsmakt har att skydda medborgarna inklusive bikers från inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter såsom att äga fastigheter, rätt till privatliv samt föreningsfrihet…

Vilka är egentligen de kriminella och vilka utövar organiserad brottslighet?

Nisser pratar också om organiserad brottslighet kring mc-klubben. För det första säger all forskning- och fakta förutom polisrapporter utan någon form av källhänvisning att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer. Det är de fakta och den forskning som kommuner, såväl som polis och politiker har att ta in och arbeta utefter för de vill väl alla arbeta fakta- och forskningsbaserat åtminstone polisen påstår ju alltid så… Se Paybacks fakta- och forskningssammanställning: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/faktaforskning2.pdf?media=1684410000

Per- Samuel Nisser satt också med i den statliga så kallade kriminaliseringsutredning som i 13 olika avsnitt fastslog att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer! Och Nisser ställde sig liksom mc-klubbsdemoniseraren Siw Persson bakom utredningens slutsatser utan att reservera sig! Så hur kan du numer ha bytt sida så kapitalt?? Något att fundera på, kanske för många… Läs: https://payback.name/mc-demoniserarna-per-samuel-nisser-siw-persson-och-barbro-jonsson-alla-deltog-i-kriminaliseringsutredningen-och-var-med-och-fastslog-att-mc-klubbar-ej-ar-kriminella-organisationer/

http://payback.name/kriminaliseringsutredningen-fastslog-i-13-olika-avsnitt-att-mc-klubbarna-inte-ar-kriminella-organisationer-del-22/

Så fråga man måste ställa sig efter att ha läst denna artikel med idel faktahänvisningar är då följande? Är det mc-klubbarna som kriminaliserats inte på grund av klubbarnas kriminalitet utan på grundval av sin mobilitet, synlighet och sluten som är kriminella eller är det förföljarna såsom kommuner, politiker, politiska partier och polisen som ständigt bryter mot lagen för att få fortsätta att förfölja bikers som är de kriminella?

Artikelllänk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7267380

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin