• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Efter Payback-anmälan: JO startar utredning kring den rättsliga grunden för husrannsakan hos mc-klubb!

Efter Payback-anmälan: JO startar utredning kring den rättsliga grunden för husrannsakan hos mc-klubb!

Annons2.PDF

JO inleder ännu en utredning kring Polisregion Mitt!

Efter att Payback som juridiskt ombud för en mc-klubbs räkning anmält Polismyndigheten för olaga husrannsakan har nu JO startat ännu en utredning kring en mc-klubb i region 5. I det nya ärendet, Dnr: 1839-2016, begär JO att polisen ska redovisa den rättsliga grunden för en husrannsakan hos en mc-klubb.

Bakgrund

Bakgrunden till utredningen är att två personer inom samma klubb med några minuters mellanrum stoppades av polisen på olika ställen. I ett av fallen ansåg polisen, efter att först ha diskuterat med mannen under en halvtimme, att en visuell ögonundersökning gav underlag för att göra husrannsakan på klubben. Personen påstods framvisa symptom som borde upptäckts omedelbart vid samtal om de inte vore konstruerade för att kunna skaffa underlag för att genomföra husrannsakan på annan plats. Detta faktum styrks ytterligare med att provresultatet som vanligt var negativt när det anlände…

Om lagstöd för husrannsakan

Polisen kan inte inleda en husrannsakan hos en mc-klubb utan lagstöd oavsett misstankar, korrekta eller konstruerade, mot enskild person. Det ska föreligga konkreta omständigheter som vidare pekar på att en misstänkt faktiskt förvarar substanser i en klubblokal. För att få genomföra en husrannsakan  en klubblokal ska det också enligt lag föreligga två ytterligare omständigheter:

1. Brottet ska ha begåtts i lokalen eller personen ska ha gripits i lokalen som är föremål för husrannsakan.

2. Alternativet om alternativ 1 ej är uppfyllt är att det föreligger synnerligen anledning att det vid husrannsakan kan anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller liknande. Att hänvisa till att en person, oavsett påverkan, tillhör en mc-klubb och lägga tillhörigheten som grund för husrannsakan i en klubblokal äger inget som helst lagstöd och är därmed olagligt!

Källor: JO_beslut 1266-2012/1267-2012 samt RB 28:1

Polisen pressade av tre pågående utredningar samt tre kommande stämningar

Polisens arbete mot bikerkulturen är nu föremål för två JO-utredningar samt ett övergripande tillsynsärende hos Datainspektionen, ärenden som alla har Payback Sverige som juridiskt ombud.

Payback Sverige arbetar också hårt för att få förarbetet klart för att i tre fall till att börja med stämma polisen. För tillslaget mot Punishers Julfest för vänner och bekanta, för olaga kontroller samt för användandet av begreppet ”kriminella mc-gäng”.

Polisen gör i stämningsärenden allt de någonsin kan för att förhala ärenden genom att vägra och dra ut på svaren krig de obligatoriska skadeståndsyrkandena. Men de kan blott försena och aldrig hindra. Stämningarna kommer att inlämnas. Stämningarna kommer att föras till domstol och Polisen kommer att i vittnesbåsen ställas till svars för sina handlingar. Det handlar bara om när vilket polisen försöker skjuta på.

JO utreder polistillslaget mot MC Sala!

Efter Payback-anmälan – Datainspektionen öppnar tillsynsärende över polisens användning av kroppsburna kameror!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin