• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Satsningen mot ”organiserad brottslighet” – ett totalt fiasko! Av 34 % fler åtalade dömdes 38 % färre!!

Satsningen mot ”organiserad brottslighet” – ett totalt fiasko! Av 34 % fler åtalade dömdes 38 % färre!!

Annons1.PDF

GOB-satsningen 2015

Under måndagen publicerade polisen och de övriga 11 samverkande myndigheterna sin årliga rapport om arbetet mot så kallad grov, organiserad brottslighet (gob).

Istället för att gå som en politiker runt sanningen så går vi rakt på siffersammanställningen gällande resultatet av årets satsning.

Satsningens resultat 2009-2015 i siffror

Område 2010 2011 2012 2013  2014 2015 Jmf %
med 2014
Resurstimmar, sml 377 000 345 000 435000 410000    385      000 361 000  -6,2
Resurstimmar, polis 333 156 265 000 325 000 335000    300      000 270 000  – 10,0
Aktiva insatser        22        23        17        19      18         18 +- O
Misstänka       310      220       235       630     225       160 -28,8
Häktade       160        60        60       105       55         50 -9,1
Åtalade         86      133        60        69     141        189 +34,0
Dömda         63        69        31        56       76         30 -60,5
Fängelseår       199       214      124       183     282         60 -78,7
Förverkandeyrkanden 46,5 milj  18,5 milj 75,0 milj 45,2 milj      6,2        milj         40 +545
Förv. efter domslut 0,1 milj    1,4 milj 1,2 milj 1,0 milj      3,7        milj       0.06 -83,7

Kostnader jämfört med resultat

Polisens taxa, beräknad kostnad per polisanställd i timmen är 920 kr. Multiplicerar vi 920 kr med antalet resurstimmar för samtliga myndigheter får vi en kostnad på 361 000 h x 920 kr/h= 332,12 miljoner kronor.

332 120 000 kr/30 dömda personer = 11 066 667 kr per dömd person (2014 års siffra: 4 660 526 kr)

332 120 000 kr/60 fängelseår = 5,53 miljoner kronor per utdömt fängelseår (2014 års siffra: 1 256 028 kr)

Trots att 34 % fler åtalades – dömdes 38 % färre personer!

På punkt efter punkt över insatsens resultat uppvisas kraftigt försämrade resultat. Endast på två ställen förekommer positiva siffror. Antalet åtalade har ökat med 34 % vilket vid första anblicken kan tyckas vara positivt. Men, om vi jämför med att antalet dömda istället minskat med 60 % under samma tid, från 76 personer till 30 så inser vi att vi måste ta fram jämförelsetal i procent över 2014 och 2015. 2014 åtalades 141 och 76 dömdes vilket ger en procentsats på 53,9 % dömda av de som åtalades. 2015 väcktes åtal mot 189 personer men endast 30 dömdes vilket ger en närmast katastrofal procentsats på 15,8 %!!! Således dömdes 38 % färre antal personer till fängelse trots att 34 % fler åtalades!

Dags att lägga ner GOB-satsningen och lägga krutet på att lösa brott istället!

GOB-satsningen är en högstatus och prestigesatsning från polisens sida för att i strid med alla experter kunna fortsätta hävda att organiserad brottslighet verkligen finns i Sverige. Det råder inget tvivel om att hade motsvarande antal myndighetspersoner och poliser i samverkan som istället arbetade mot verkligt förekommande brottslighet såsom mängdbrottslighet, våld mot kvinnor i nära relationer, sexualbrott, gaturån och misshandel så hade ett betydligt bättre resultat kunnat uppvisas vad avser brottsuppklarning och framförallt hade Sverge blivit en mycket tryggare plats för alla medborgare!

Satsningen är och förblir ett fiasko då det är en satsning mot brottslighet som ej existerar

När polisen hade lurat regering och riksdag att införa denna medialt väldigt mycket uppmärksammade satsning skrevs spaltmil kring satsningen. Under stor mediabevakning presenterades höll rikspolischefen och justitieministern presskonferens de första åren för att stolt sträcka på tuppkammarna. Men, inte ens media var imponerade över redovisningen och svåra frågor fick anförarna att alltmer darra på manschetterna.

Numer publicerar polisen bara rapporten på sin hemsida och tidningarna skriver en liten notis i bästa fall om rapporten. Under resten av året nämns knappast satsningen alls mer. Ingen mer än de som arbetar inom satsningen har något (egen)intresse av den längre.

Det är dags att gå vidare. Erkänna mistaget. Lägga ner satsningen och använda såväl myndighetspersonerna som pengarna till bättre saker som att verkligen lösa, riktiga brott.

GOB-rapporten 2015:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/gobrapport2015-1.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin