• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • I Karlstad har politikerna verkligen otur när de tänker! Olagligheterna mot en mc-klubb staplas på hög!

I Karlstad har politikerna verkligen otur när de tänker! Olagligheterna mot en mc-klubb staplas på hög!

PayBack100x60ny2015.PDF

Kommunal självbestämmanderätt

Varje kommun i Sverige äger vad man kallar kommunal självbestämmanderätt vilket innebär att kommunen själv bestämmer över sina egna angelägenheter.

I Karlstads Kommun gäller inte detta. I Karlstads Kommun bestämmer polisen och vissa politiker gör därefter polisens fotjobb. Vi ska ge er lite exempel på hur verkligheten ser ut i Karlstad.

Fastighetsköp utan föregående kommunalt beslut

När till exempel kommunen inköpte fastigheten där Hells Angels MC hyr lokal så saknades ett kommunalt beslut om inköpet. Sådant beslut fattades först 14 dagar efter inköpet av fastigheten till ett pris som var ungefär dubbelt så högt som fastighetsvärdet…

Kommunallag 2:3: Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det. Skulle säkert kunna bli lite kinkigt om fastighetsköpet skulle prövas enligt den paragrafen efter att de nuvarande juridiska turerna är avverkade, eller vad tror ni?

Polisen gav kommunen uppdrag att inköpa fastighet

I Karlstads Kommun anser man att det där med självbestämmanderätt är lite onödigt. De beslutar istället utefter vad polisen gett dem i uppdrag. Så här uttrycker kommunalrådet Per-Samuel Nisser saken i en artikel i NWT: – Till slut, när alla juridiska turer är klara, kommer inte Hells Angels att vara kvar i Karlstad. Vi ska motverka den typen av verksamheter och vi gör det på uppdrag av polisen som bett oss om hjälpNej, de har inte hört talas om den kommunala självbestämmanderätten…

Om likabehandlingsprincipen vid kommunalt inköp av mc-fastighet

Likabehandlingsprincipen. I kommunallagen 2:2 finns paragrafen som anger att kommuner ska behandla sina medlemmar lika. Då undrar man osökt i hur många ärenden kommunen brukar handla först för att fjorton dagar senare fatta beslutet som skulle föregått handlingen. Tror nog det kan röra sig om kanske, noll ärenden…

Hells Angels medlemmar är ju också kommunmedborgare vilka ska behandlas på exakt samma vis som alla andra medborgare. Hur var det Nisser uttryckte saken i relaterad artikel? Jo: – Till slut, när alla juridiska turer är klara, kommer inte Hells Angels att vara kvar i Karlstad. Då undrar man återigen: Vill Nisser och Karlstad kommuns politiker att alla andra medborgare också ska flytta och inte vara kvar i Karlstad? Nej, med all säkerhet då skatteintäkterna i det fallet skulle bli noll och inga höga kommunala arvoden längre kunna utbetalas till beslutsfattarna. Så med andra ord kan man fastslå att även under denna punkt bryter Karlstads kommunpolitiker mot kommunallagens likabehandlingsprincip. Härunder kan man ju också fråga sig hur många fastigheter kommunen inköpt till ett dubbelt så högt pris som fastighetsvärdet? Även här är svaret säkert lika med noll…

Om allmänintresset kring kommunalt inköp av mc-fastighet

Sen har vi ju då den där lite obehagliga saken med att alla fastighetsköp ska betingas av ett allmänintresse. Sveriges Kommuner och Landstings förbundsjurist Staffan Wikell uttryckte saken enligt följande när det handlade om ett annat fastighetsköp för att få bort en mc-klubb: Så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt. Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar. 

Frågan är då vilket allmänintresse Karlstads Kommun hade av att inköpa fastigheten där Hells Angels MC hyr lokal. Just det. Inget alls! För kommunen inköpte fastigheten på uppdrag av polisen och hade inga planer överhuvudtaget vad gäller användandet av fastigheten.

Att fastigheten inköptes på uppdrag av polisen innebär också ett dubbelt lagbrott då polisen måste ha lagstöd för att ge kommunen (läs: tvinga kommunen) i uppdrag att inköpa fastigheten och sådant lagstöd saknas ju självklart helt. Regeringsformen 1:1 Den offentliga makten utövas under lagarna.

En polis uttalade i nedan länkade artikel enligt följande om inköp av mc-fastigheter: Men det krävs grunder för att göra tillslag mot deras lokaler och för att kunna avhysa dem. Det finns ingen lagstiftning som låter oss agera mot gängen, vi kan bara agera mot personer. Alla enskilda personer i det här landet får äga en fastighet eller hyra en lokal så på det sättet är det svårt att ha någon synpunkt, säger Jan-Bertil Cederholm, kriminalkommissarie på Länskriminalpolisen i Skåne.

De juridiska turerna har bara börjat!

Så när Karlstad kommun uttalar att Hells Angels MC inte kommer att vara kvar i Karlstad när alla juridiska turer av avklarade så har de nog inte riktigt tänkt färdigt ännu. För när de två aktuella juridiska turerna är avklarade så finns det en hel rad olaga åtgärder (som redovisas ovan) som alla kan föras till domstol för legalitetsprövning via nya stämningar…

Så summan av kontentan är att Hells Angels MC självklart kommer att vara kvar i Karlstads kommun så länge de själva väljer att vara det och det finns inte ett dugg som varken kommunen eller polisen kan göra för att påverka det – Oavsett hur många olagligheter kommun och polis företar sig.

Artikel med Per-Samuel Nissers uttalanden:
http://nwt.se/mera/sommar/2016/07/19/jag-ska-sta-upp-for-vara-beslut?refresh=true

Artikel med SKL:s chefsjurists uttalanden:
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/starshine-kopet-inte-olagligt/

Artikel där polisen uttalar sig om fastighetsköp:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/g%C3%A5rdar.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin