• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Pressmeddelande: Payback betalar Polisen 50 000 kronor om de kan bevisa att någon mc-klubb är en kriminell organisation!

Pressmeddelande: Payback betalar Polisen 50 000 kronor om de kan bevisa att någon mc-klubb är en kriminell organisation!

Annons2.PDF

Payback Sverige har skickat nedanstående text i form av ett pressmeddelande till Polismyndigheten såväl som till olika mediaföretag.

Utfästelse

Payback Sverige, som representanter för bikerkulturen, utfäster sig att utbetala 50 000 kronor till Sveriges Polismyndighet vid framläggning av ovedersägliga bevis för att en eller flera mc-klubbar inom Sverigemodellen är ett ”kriminellt mc-gäng”.

Bakgrund

Polisen har ända sedan 1989 hävdat att olika mc-klubbar utgör ”kriminella mc-gäng” utan att media, politiker eller beslutsfattare någonsin gått på djupet och granskat om detta är ett faktum eller ett påstående utan grund i verkligheten.

Krav på bevismaterial

Bevisen skall utgöras av konkreta fakta i sak för en eller flera mc-klubbars kriminella gärningar och kan inte utgöras av dokumentation över att exempelvis en klubb per definition är kriminell exempelvis enligt EU:s definition av organiserad brottslighet då definitionen avvisats av regeringen såväl som helt underkänts av Brottsförebyggande Rådet: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

Bevis kan inte heller utgöras av någon form av statistisk uppräkning eller sammanställning av enskilda medlemmars brottsliga gärningar då medlemmarna är enskilda individer vars gärningar ej kan belastas klubben.

Bevis kan vidare inte heller bestå av att uttrycket ”kriminella mc-gäng” används som allmänt språkbruk, vad polismyndigheten valt att kalla ”kriminella mc-gäng”, ”De sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet” eller att Polismyndigheten ”använder sig systematiskt av begreppet kriminella mc-gäng i olika” dokument. Dessa alternativ är de som polisen historiskt använt sig av när de ställts mot väggen. Begrepp som saknar all form av juridisk bärighet och relevans vilket också domstolar tidigare påpekat. Se vidare: http://www.payback.name/?p=18074 

Nej, Payback Sverige kräver ovedersägliga, konkreta och faktiska bevis för att en mc-klubb inom Sverigemodellen har kriminalitet som huvudsyfte, att klubben (och inte enskilda medlemmar) beslutar, planerar och verkställer allvarliga brottsliga gärningar för att därefter som klubb tillgodogöra sig brottsutbytet. Med andra ord att det ekonomiska utbytet av beslutade, planerade och verkställda brott också går direkt in i klubbkassan.

Granskning av materialet

Polisen har 60 dagar på sig (till och med den 3 februari) att skriftligen insända material till: Payback Sverige, C/o Schjerva, Kommendantsvägen 38, 291 36 Kristianstad.

Materialet kommer därefter att granskas och utredas av person som Payback Sverige och Polismyndigheten gemensamt godkänner såsom en kriminolog, forskare, professor i straffrätt eller liknande. Granskningen kommer att avslutas med att utredaren presenterar ett dokument där hans slutsatser avseende om någon klubb inom Sverigemodellen är en ”kriminell organisation” eller ej ska framgå.

Om utredningen fastslår att Polisen lagt fram klara och ovedersägliga bevis för att en eller flera klubbar inom Sverige modellen är en ”kriminell organisation” kommer därefter Payback Sverige utbetala 50 000 kronor till Polismyndigheten.

Materialet från Polisen kommer därefter i sin helhet att göras tillgängligt för Payback Sverige för vidare användning.

Pressmeddelande

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin