View Post

Polisskolan 1: Kommissarie Sven Lindgren – Om husrannsakan, punktmarkering, störa och förstöra, kroppsvisitation, rekrytering, EU-definition, brottstyper och kommunala fastighetsköp!

Bakgrund Payback har under flera års tid skrivit artiklar under epitetet Bikerskolan. Vi går nu vidare och kommer framöver att istället skriva artiklar under rubriken Polisskolan. För att vinna kampen för bikers rättigheter gäller det ju att ständigt förnya sig och utarbeta nya grepp och metoder. Polisskolan är ett sådant nytt grepp och ny arbetsmetod. …

View Post

Genmäle till Expressen/GT/Kvällsposten! Fakta bemöter påståenden!

Genmäle till Expressen/GT/Kvällsposten Expressen/GT/Kvällsposten publicerade under söndagen en artikel med rubriken: Tolv svenska myndigheter – i kamp mot Hells Angels där Payback Sverige måste bemöta vissa påståenden och fakta. Störa-och-förstöra metoden är olaglig! Vi börjar med att bemöta Polisområdeschefen i Värmland Lars Wirén yttrande: Dels handlar det om att störa och göra kontroller i samband med …

Polisen efterlyser att få arbeta ifred från filmning! Payback säger: Filma, fota och filma igen! Det är det enda sättet att få rätt!

Bakgrund Expressen publicerade för ett kort tag sedan två olika artiklar rörande dokumentation och filmning/fotografering av polisen i deras yrkesverksamhet. I den ena artikeln fick polisen komma till tals vilka på olika vis förvred och misstänkliggjorde varje medborgares lagstadgade rätt att dokumentera myndighetspersoners arbete i tjänsten.  Polisen försökte få dokumentationen till att vara ett led …

Olaga kontroll och husrannsakan på grund av väst och supporttröja!

Olaga kontroll och husrannsakan på grund av väst och supporttröja! Fredagen 28 augusti 2015 var jag och min sambo på väg neråt i landet för gå ut och luncha med min chef. I höjd med Gislaved såg jag att polisen kom upp bakom mig och i samma stund som jag berättade för sambon att vi kommer bli …

Bikerskolan: Om Polisens allmänna lagstöd för Husrannsakan eller Masskontroller! Del 6/6

  Granskning av Polisens generella lagstöd för Husrannsakan och masskontroll Polisen brukar hänvisa till svepande och påstådda generella tillåtelser att genomföra husrannsakningar eller masskontroller av bikers och bikerklubbar. Då dessa “tillstånd” aldrig ifrågasätts av landets journalistkår är det Payback Sveriges uppgift att sprida information kring vilka sådana tillstånd polisen kan hänvisa till såsom lagstöd eller …

Bevis:Polisen bryter planerat, uppsåtligt och systematiskt mot lagen när de utövar störa och förstöra-taktiken mot bikers!

Polisen bryter planerat och uppsåtligen mot lagen! Polismyndigheterna har en taktik som uppsåtligt och systematiskt bryter mot lagen när det gäller de tätt knutna företeelserna att kontrollera och registrera bikers utefter medverkan och deltagande i olika bikerevenemang. Ur dokumentet ovan liksom ur de publicerade bilderna härrörande till artikeln om Rikspolichefens lögner om bikerregistret framgår tydligt …

Desinformation och kriminellt, maktfullkomligt mediasnack av Polisgänget i Skåne!

  Desinformation? Helsingborgs Dagblad rapporterar om följande i en artikel: Polisledningen har flaggat för punktbevakning av gängen i Helsingborg i sommar. Men samtidigt har man fattat beslut om att ordningsgruppen, den enhet som är specialiserad på störningsarbetet, ska ligga på is under hela sommaren. Orsaken är att ovanligt många poliser ska vara föräldralediga. I deras arbete ingår …

JO fastslår att Jämtlands läns polisgäng gjort fel i två avseenden!

Ett av de tre ärenden som länge utretts av JO, med Payback Sverige som juridiskt ombud har nu kommit till beslut. Ärendet rör den enskilde bikern som under sex år utsatts för grov stalking av Polisgänget i Jämtlands Län. JO fastslår i två delar att Polisgängen i Jämtland gjort fel.

JO öppnar den tredje utredningen på en vecka kring polisens arbete mot bikerkulturen!

JO har beslutat inleda ytterligare en tredje utredning i ett ärende kring Polismyndigheternas arbete gentemot bikerkulturen där Payback Sverige varit juridiskt ombud. I det sista fallet handlar det om en enskild, klubbansluten biker som under en lång tid utsatts för omfattande trakassering, ofredande och förföljelse från Polismyndigheten i Jämtlands Län. Diarienummer: 1543-2012. Polismyndigheten ska ha …

Ännu en stor JO-anmälan färdigställd och inlämnad!

Den JO-anmälan vi förannonserade förra veckan att vi arbetade med är nu färdigställd och postad. Ärendet berör en enskild, klubbansluten biker som utsatts för såväl långvariga och omfattande trakasserier och kontroller från polismyndighetens sida och dokumentationen är god. Personen tillhör inte någon medialt intressant klubb. Med ärendet söker vi få till en prövning av legaliteten …