• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisskolan: Genmäle till GP, Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Teodor Smedius! Del 3/3

Polisskolan: Genmäle till GP, Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Teodor Smedius! Del 3/3

Vi fortsätter att bemöta polisens uttalanden i två artiklar i GP. Denna artikeln avser brottstyper, punktmarkering av mc-klubbar samt kriminalisering av mc-klubbar!

Brottstyper

Vi har valt att publicera citat ur artiklarna för att därefter bemöta citaten genom argument och/eller genom att hänvisa till fakta- och forskning och därvid påvisa att polisen har fel. Här nedan följer citaten:

• Enligt polisen sysslar de västsvenska mc-gängen idag med i stort sett alla typer av kriminalitet, men i synnerhet narkotikahantering. Mycket av brottsligheten genomförs med stöd av ett upparbetat våldskapital.

• Hells Angels har under senare år allt oftare anklagats för ekonomisk brottslighet och infiltration av mer vardaglig företagsverksamhet. Här förekommer också stölder och häleri.

Polisen punktar härunder upp ett antal brottstyper som de menar att klubbarna i väst skulle syssla med. Vilka bevis och anför de så i sak? Inga alls! Det är uppgifter helt tagna ur luften och som polisen inte kan belägga då de helt enkelt ej är sanna!

Polisen förstår helt enkelt inte eller vill inte första skillnaden mellan en individs brott och en bikerklubbs! Polisen har tyvärr inte lärt sig ett dugg sedan 2002 när Brå i en rapport konstaterade att media och polis räknade medlemmars brott som klubbens i ett försök att stigmatisera klubbarna.

Läs på Brårapporten igen för detta är vad forskningen fastslår!: BRÅ-rapporten 2002/7: Enskilda bikers brott beskrivs som klubbens brott som ett led i polis och medias stigmatisering av bikerklubbarna!

 Om Punktmarkering och störa-och-förstöra taktiken

Vi fortsätter med att titta på polismetoden att punktmarkera och försöka störa och förstöra ut mc-klubbar och vad de sagt i GP-artiklarna omkring detta fenomen:

Polisen i Västsverige försöker hålla koll på 35 mc-klubbar, i princip samtliga knutna till organisationer runt
antingen Hells Angels eller Bandidos.

– I vår lokala strategi ägnar vi mc-klubbarna stor uppmärksamhet. Vi stoppar bilar och kontrollerar individer. Alla här kan namnen på medlemmarna. Fast det är svårt att ligga på dem hela tiden med tanke på det antalet poliser vi har, förklarar Teodor Smedius. – Det råder en frustration bland mina anställda över att inte kunna jaga dom som vi vill.

Med resurser på annat håll har vi inte alltid haft kraft och kapacitet att punktmarkera mc-miljön.

Här framkommer två olika saker om man läser uttalandena noga:

1. Att polisen är frustrerad över att de inte har fler anställda så de kan jaga och punktmarkera bikers ännu mer än de gör idag!? Här kommer också det underliggande skälet till att polisen vill ha större resurser i dagen. De är inte intresserade av att lösa fler brott! De är inte intresserade att få mer resurser för att angripa och lagföra de nätverk av personer som skjuter, spränger och bränner Sverige åt helvete idag. De är bara intresserade av att få utökade resurser för att kunna jaga bikers mer! Precis som vi tidigare fastslagit!

2. Finns det då något lagstöd för att punktmarkera eller störa och förstöra för klubbarna? Nej, självklart finns inget sådant alls! Vi ska härunder bara hänvisa till två olika saker för att bevisa det olagliga i polisarbetet:

a) Det finns inget som helst lagstöd för vare sig att punktmarkera någon grupp av individer eller att störa desamma.

Ann-Charlotte Anevski vid rättssektionen vid Polisen i Skåne har uttalat följande i et svar till Payback angående lagstöd för störa och förstöra-metoden: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

b) Polisen fick också kritik för att ha genomfört kroppsvisitation av biker i JO-ärende 3023-2016. JO och Polismyndigheten konstaterade båda att det faktum att en person tillhör 1 %-miljön inte ensamt kan ligga till grund för en kroppsvisitation och betonade samtidigt att det är viktigt att polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier. Det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen.

I lagen medges bara kontroller av enskilda personer om särskilda omständigheter i det enskilda fallet föreligger för att personen kan misstänkas inneha vapen eller andra farliga föremål vid kontrolltillfället. Lagen medger inte systematiska kontroller av kollektiv och ej heller av enskild person om inte särskilda omständigheter talar för att just den enskilt kontrollerade vid just detta tillfället innehar farliga föremål. Således är alla kontroller utefter störa-och-förstöra principen likaväl som utefter ett led i kampen mot organiserad brottslighet olagliga varför polismyndigheterna vid varje kontrolltillfälle av varje enskild biker, där inte särskilda omständigheter föreligger, också begår ett klart och tydligt lagbrott.

EU:s defintion

Vi avslutar med att bemöta polisens uttalande kring bikerbrottslighet samt EU:s definition av organiserad brottslighet. Här nedan följer citaten från artiklarna kring dessa företeelser:

Ett antal av de aktiva männen är fällda för grov brottslighet, andra är totalt rena i belastningsregistret och mest av allt hängivna sina motorcyklar.

Det är egentligen inte en polisiär resursfråga, utan en samhällsfråga. Det skulle behövas stöd i lagstiftningen, att vi kunde straffa utifrån EU:s kriterier för organiserad brottslighet, summerar kommissarie Sven Lindgren.

– Jag ser gängen i västarna som en infektion i samhällskroppen. De har samtidigt en mer förutsägbar struktur och är lättare att handskas med än konstellationerna i förorterna. I de utsatta områdena går det snabbare att ta till grovt våld.

Vi kan här se tre olika saker som kommer upp på bordet vilket sedda i rätt följd avslöjar om polisens hat mot bikers:

1. Polisen erkänner att några medlemmar är fällda för grov brottslighet men även att andra medlemmar inte har något alls på sig i belastningsregistret. Ett erkännande som i sig omöjliggör att någon klubb skulle vara en kriminell organisation! Vår internationellt mest erkända kriminolog, Professor Janne Flyghed vid Stockholms Universitet uttryckte saken enligt följande i en intervju med Payback: Kriminella Mc-gäng skulle vara en adekvat benämning om det finns sådana som har som huvudsaklig verksamhet att begå brott och att detta omfattar samtliga personer som är medlemmar. Då även polisen ovan medger att flera medlemmar inte har något på sig faller klubbarnas kriminella status platt härvid! https://payback.name/kriminella-mc-gang-professor-kriminolog-och-bikerforskare-svarar-payback-om-bikerkriminaliteten-del-24/

2. Polisen ser gängen i västar som en infektion i samhällskroppen!? Detta yttrande kan inte tolkas som något annat än rent och skärt hat då yttrandet inte har något stöd i kriminalitet och inte heller i bikers uppförande gentemot polisen då polisen själva uppger att det är lättare att handskas med bikers än med de grupperingar som tar till grovt våld!

3. Polisen drar jämnt och ständigt fram EU:s definition över organiserad brottslighet som ett önskemål för lagstiftning. Konsekvenserna av detta ska vi belysa i senare artikel. Här ska vi bara hänvisa till vad fakta och forskning kommit fram till kring EU-definitionen.

SOU 2000:88 fastslog att definitionen aldrig varit avsedd som ett operativt verktyg utan mer var att se som en intern arbetsmodell. Brå har fastslagit att definitionen ej är möjlig att använda då den träffar allt från grov brottslighet över fönsterputsfirmor och ner till snatterigäng i de första tonåren. En tredje forskning visar via tre modeller av filmer att alla former av konstellationer och relationer som det begås brott inom också skulle falla under definitionen. Polisen behöver verkligen läsa in sig på forskningen kring definitionen och inse att såväl Polismyndigheten som samtliga politiska riksdagspartier också skulle falla under definitionen…

Omkring EU:s och FN:s definitioner över organiserad brottslighet!

Polisen hänvisar olagligt till en definition över organiserad brottslighet som regeringen avvisat! 

Forskningsstudie totalsågar EU:s definition av organiserad brottslighet då även mobbinggrupper och hedersbrott uppfyller kriterierna!

GP:s relaterade artiklar:

Artikel 1

Artikel 2

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin