Information om kommande JO-anmälan!

Ännu en omfattande anmälan med stor övergripande betydelse för bikerkulturen har inkommit och kommer att färdigställas framöver. Anmälan kommer från en klubbansluten person som utsatts för omfattande trakasseringar från polismyndighetens sida under en längre tid. Dokumentationen är även i detta fall omfattande och mycket god och vittnesmål förekommer från flera personer.

Anmälan kommer från en enskild, föreningsansluten person som inte tillhör någon medialt intressant klubb.

Anmälan kommer att inrikta sig på att få till en prövning rörande legaliteten i det enskilda fallet samt övergripande rörande polismyndigheternas arbete med ofredande,  förföljelse utefter förenings- och kulturtillhörighet, störa och förstöra-begreppet, systematiskt och olagligt användande av polislag 19 och 20 samt ytterligare delar som vi för tillfället hemlighåller för att inte i förväg för myndigheterna avslöja personens identitet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin