• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Enda sättet att få polisen att upphöra med olaga kontroller = Begär ut protokoll direkt vid varje kontrolltillfälle!

Enda sättet att få polisen att upphöra med olaga kontroller = Begär ut protokoll direkt vid varje kontrolltillfälle!

Microsoft Word - pl27begäran.doc

Rapporter om att Polisens kontroller har minskat!

Det har inkommit rapporter från många områden att Polisens olaga kontroller av bikers har minskat eller närmast upphört. Det innebär dock inte att de har upphört för allt och alla utan att vissa personer och klubbar fortfarande kontrolleras.

Polisens kontroller är olaga om de inte grundar sig på konkret brottsmisstanke i varje enskilt fall

Då Polisens kontroller sker utefter störa-förstöra-metoden, och polisen har medgett utefter Paybacks frågeställningar, att sådana kontroller saknar lagstöd och därför är olagliga, är också varje störa-förstöra kontroll något som måste bekämpas och ej får lämnas utan att begära in underlag över varför kontrollen ägt rum.


Som en parentes i ärendet vill vi också redovisa Polisens svar på Paybacks direkta fråga vilken legalitet och vilka lagparagrafer polisen kunde hänvisa till rörande kontroller utefter störa-förstöra-taktiken:

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf
och http://www.payback.name/?p=10987

Om Paybacks standarddokument ”Protokollbegäran”

Payback har tagit fram ett standarddokument att fritt använda och direkt lämna till polisen i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, dna-topsning m.m. Dokumentet finns i utskrivningsbart format längst ned i artikeln.

Fyll i Protokollbegäran i förväg

Fyll i förväg i Protokollbegärans fält med Namn, Personnummer, Adress, Mejladress samt underteckna protokollbegäran.

På Plats och ställe återstår då bara att fylla i Datum, Tid, Plats, Ärendeart och Syfte för att därefter lämna blanketten direkt till kontrollerande Polisanställda.

Dokumentet kan användas både vid kontroller, kroppsvistation/kroppsbesiktning, DNA-topsning samt vid Polisens tillslag/husrannsakan av klubblokal m.m.

Bär alltid Protokollbegäran med dig och lämna vid kontrolltillfället

Det finns bara ett sätt att få kontroller av bikers utan lagstöd att upphöra. Det är att alla bikers vid alla tillfällen lämnar kontrollbegäran. Det merarbete detta arbete innebär för Polisen kommer i slutänden att medföra att kontrollerna upphör. Om Polisen vet att varje olaga kontroll också medför extraarbete så kommer de att dra sig för att genomföra kontrollerna och till slut upphöra.

Så skriv ut protokollbegäran. Bär dem med dig förifyllda och komplettera samt lämna över på plats och ställe till Polisen!

Reservation för protokollöverlämnande

Skulle Poliserna på plats vägra ta emot Protokollbegäran så lämna istället in dokumentet på närmaste polisstation. Polisen är numera en och samma myndighet över hela landet varför de har en skyldighet att tillse att protokoll når den person som begär det oavsett inlämningsställe.

Begär inlämningskvitto

Glöm inte att vi inlämning av Protokolbegäran på polisstation begära inlämningskvitto vid varje tillfälle så ni dels har ett kvitto på att ni begärt protokoll och dels även har datum för inlämnandet ifall det tar onormalt lång tid innan ni får ett protokoll över kontrollen m.m från Polismyndigheten.

Utskrivningsbart dokument:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin