• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Bevis:Polisen bryter planerat, uppsåtligt och systematiskt mot lagen när de utövar störa och förstöra-taktiken mot bikers!

Bevis:Polisen bryter planerat, uppsåtligt och systematiskt mot lagen när de utövar störa och förstöra-taktiken mot bikers!

stora1

Polisen bryter planerat och uppsåtligen mot lagen!

Polismyndigheterna har en taktik som uppsåtligt och systematiskt bryter mot lagen när det gäller de tätt knutna företeelserna att kontrollera och registrera bikers utefter medverkan och deltagande i olika bikerevenemang. Ur dokumentet ovan liksom ur de publicerade bilderna härrörande till artikeln om Rikspolichefens lögner om bikerregistret framgår tydligt och väl att polisen systematiskt planerar kontroller utan lagstöd samt med påföljande registrering av de medverkande i ett olagligt register som inte bygger på registrering kring ett begånget brott. Ett register som istället är uppbyggt enbart utefter bikertillhörighet vilket saknar all form av lagstöd.

Polisens chefsjurist intygar att Polisen saknar lagstöd och bryter mot lagen när det avser störa-och-förstöra kontroller!

Polismyndigheten i Skåne, Chefen för rättsektionen, Ann-Charlotte Anevski gav tidigare Payback Sverige medhåll i det olagliga polisbeteendet att kontrollera bikers utan lagstöd utefter principen att störa och förstöra.

Payback Sverige ställde följande fråga till rättssektionen vid Polismyndigheten i Skåne den 12 maj 2013:

Vi undrar därför vilken legalitet polismyndigheten kan hänvisa till när det gäller att störa “gängen”? Vilken eller vilka lagparagrafer kan polismyndigheten härvidlag hänvisa till?

Anevski svarade enligt följande:

Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekampande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.

I Polislagen medges bara kontroller av enskilda personer om särskilda omständigheter i det enskilda fallet föreligger för att personen kan misstänkas inneha vapen eller andra farliga föremål vid kontrolltillfället. Lagen medger inte  systematiska kontroller av kollektiv och ej heller av enskild person om inte särskilda omständigheter talar för att just den enskilt kontrollerade vid just detta tillfället innehar farliga föremål. Således är alla kontroller utefter störa-och-förstöra principen likaväl som utefter ett led i kampen mot organiserad brottslighet olagliga varför polismyndigheterna vid varje kontrolltillfälle av varje enskild biker, där inte särskilda omständigheter föreligger, också ett klart och tydligt lagbrott.´Och, att det inte är en tillfällighet utan att polisens kontrollverksamhet sker olagligt, systematiskt, planerat och uppsåtligt framgår tydligt ur scannat dokument.

Se även artikeln och dokumentationen kring artikeln om Rikspolischefens lögner rörande bikerregister:
http://www.payback.name/?p=11838

Länk till dokument där Polisens Chefsjurist medger att Polisen saknar lagstöd för störnings- och kontrollverksamhet:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin