• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • JO öppnar den tredje utredningen på en vecka kring polisens arbete mot bikerkulturen!

JO öppnar den tredje utredningen på en vecka kring polisens arbete mot bikerkulturen!

JO har beslutat inleda ytterligare en tredje utredning i ett ärende kring Polismyndigheternas arbete gentemot bikerkulturen där Payback Sverige varit juridiskt ombud. I det sista fallet handlar det om en enskild, klubbansluten biker som under en lång tid utsatts för omfattande trakassering, ofredande och förföljelse från Polismyndigheten i Jämtlands Län. Diarienummer: 1543-2012. Polismyndigheten ska ha inkommit med svar senast den 31 maj 2012.

Payback Sverige har som ombud för bikern författat en JO-anmälan som avser att få till en prövning av legaliteten i såväl det enskilda fallets trakasserier och systematiska kontroller som över polismyndigheternas förföljelse utefter förenings- och kulturtillhörighet, polisens systematiska och olagliga användande av polislag 19 och 20 när inga legala omständigheter föreligger samt över hela polismyndighetens arbete utefter störa och förstöra-taktik mot bikerkulturens medlemmar. Ett begrepp och en taktik som saknar all form av stöd i lagen!

Media har för övrigt redan börjat skriva om ärendet:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5041494

Tre olika ärenden öppnade under den senaste veckan rörande polisens arbete mot bikerkulturen

JO har under den senaste veckan,  i ärenden där Payback Sverige är juridisk ombud, begärt att polismyndigheten i Skåne skall göra en förnyad utredning och redovisa vilket konkret lagstöd som finns för åtgärderna kring Österlen Rumble Run, arrangerat av Wheel Legs MC. JO har även öppnat en utredning kring Punisher MC:s julfest och begärt att Polismyndigheten i Skåne ska inkomma med en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av handläggningen samt särskilt yttra sig i tre frågor. Nu öppnar således JO ännu en utredning och kräver in uppgifter från Polismyndigheten i Jämtland rörande handläggningen och myndighetens bedömning av handläggningen.

Payback Sverige don´t fuck the law – Payback Sverige use the law!

Wheel Legs-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5905

Punisher-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5983

Enskild biker-ärendet:
http://www.payback.name/?p=5729

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin