Ännu en stor JO-anmälan färdigställd och inlämnad!

Den JO-anmälan vi förannonserade förra veckan att vi arbetade med är nu färdigställd och postad. Ärendet berör en enskild, klubbansluten biker som utsatts för såväl långvariga och omfattande trakasserier och kontroller från polismyndighetens sida och dokumentationen är god. Personen tillhör inte någon medialt intressant klubb.

Med ärendet söker vi få till en prövning av legaliteten i såväl det enskilda fallets trakasserier och systematiska kontroller som över polismyndigheternas förföljelse utefter förenings- och kulturtillhörighet, polisens systematiska och olagliga användande av polislag 19 och 20 när inga legala omständigheter föreligger samt över hela polismyndighetens arbete utefter störa och förstöra-taktik mot bikerkulturens medlemmar.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin