• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Genmäle: Om lögner att begå brott i organisationens namn samt om att olaga punktmarkera och störa mc-klubbarna!

Genmäle: Om lögner att begå brott i organisationens namn samt om att olaga punktmarkera och störa mc-klubbarna!

Bakgrund

I en helt faktalös artikel i Borås Tidning med avsikt att förlöjliga bikers och därigenom med många påhopp så finns det också två bitar som behöver kommenteras närmare så de ej får stå oemotsagda.

Artikeln publicerades den 11 juni under rubriken: ”Därför lämnade Hells Angelsmedlem Borås”.

”Undre världen” och ”begå brott i organisationens namn”???

BT har berättat om att rödvitas försök att knyta band till mc-klubbar och dess medlemmar i Sjuhärad. Men en viktig fråga: har försöken lett till någon effekt i den undre världen? Har de som varit intresserade begått några direkta brott i organisationens namn?

Här är två fundamentala fel i kunskapen kring mc-klubbar som gör att man direkt förstår att uttalandena direkt visar på totalt obefintlig kunskap om bikerkulturen! Bikerklubbarna har aldrig tillhört den undre världen på grund av det enkla faktum att de inte är kriminella organisationer utan de är hojklubbar där klubbarna är riktade direkt mot hojkörning. Allt annat är lögn och förbannad dikt!

Nästa bit är okunskapen om att på grund av att klubbarna aldrig varit och aldrig är kriminella organisationer så finns det i prövningssystemet i bikerkulturen för såväl de enskilda personer som går igenom hangaround- och prospecttiden självklart inte heller några krav på begå några brott!! Ni har fel grundläggande kunskaper om bikerkulturen som varken hämtats från bikerkulturen, fakta kring bikerkulturen eller från forskningen kring bikerkulturen utan endast och uteslutande från den enda part som har parts- och ekonomiskt egenintresse av att fortsatt hävda att mc-klubbarna är kriminella trots alla andra paret hävdar motsatsen, nämligen polismyndigheten. En myndighet som direkt parasiterar på värdkroppen bikers!

Läs mer om att vara hangaround- och prospect här

Om olaga punktmarkering och om polistaktiken att störa och förstöra

Källorna nämner även att polisen ska ha ”varit som ett plåster” och stört vissa av de mest tongivande i Sjuhärad. – Det har garanterat spelat in, att de inte lyckats alls bra. Hade det varit fritt fram så hade utfallet blivit annorlunda.

Det finns väl även ett par individer som ingår i de kriminella nätverken i stan som tycker att vi ligger på för hårt ibland, men det gör vi såklart inte utan anledning, säger han och fortsätter:

– Beskrivningen om förföljelse och trakasserier känner jag inte alls igen. Den som ger sig in i leken får leken tåla. Det är ju ett aktivt val de här personerna gör som ständigt rör sig i kriminella miljöer och då finns det lagstiftning som väl lämpar sig att använda.

– Det finns ett bra driv generellt i vårt polisområde när det gäller att störa den här typen av organiserad brottslighet och att några då och då väljer att packa ihop sitt pick och pack och dra är väl ett kvitto på det om inte annat.

Det handlar inte om att man får tåla och om aktiva val att röra sig i kriminella kretsar!! Det handlar om att ni, polisen, som ska vara den brottsbekämpande myndigheten inte själva följer just lagen! Bikerklubbarna är inte kriminella och har ingen som helst anledning att tåla att bli punktmarkerad, förföljd och trakasserad för att de är medlemmar i en mc-klubb och inget annat. Polisen får inte, trots att de tror det, göra precis vad de vill! De får inte punktmarkera! De får inte störa bikers utan konkret brottsmisstanke och de får inte stanna bikers och kontrollera och kroppsvisitera utefter föreningstillhörighet. JK slog fast att sådan åtgärd saknar lagstöd och bryter direkt mot de mänskliga rättigheterna i Europakonvention för de mänskliga rättigheterna, artikel 8, om rätten till privatliv!
Läs: https://payback.name/jk-faststaller-att-polisen-brutit-mot-de-manskliga-rattigheterna-i-tva-prejudicerande-bikerarenden-del-1-3/

Och Ann-Charlotte Anevski vid rättssektionen vid Polisen i Skåne fastslog följande i ett svar till Payback angående lagstöd för störa och förstöra-metoden: Några särskilda bestämmelser avseende att “störa MC-gängen” finns inte. Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns i bl.a. Polislagen och Rättegångsbalken.
Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf 

När ska den myndighet som är satt att bekämpa brottsligheten själva lära sig att följa lagen och föregå med gott exempel?? Det är frågan och hade journalistkåren i landet haft någon stake så hade de kört långa artikelserier om polisens sätt att agera olagligt mot bikers ända tills förföljelserna av bikerkulturen väl upphörde! Men, det har ju hittilss varit alldeles för mycket att hoppas på. Det är ju såm mycket enklare att bara skriva av vad polisen säger eller direkt från fakta- och hänvisningsfria påståenden i polisrapporter utan att kritiskt ifrågasätta. Allt annat hade ju krävt riktigt journalistiskt arbete så det är väl för mycket begärt, eller?

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin