• Hemsida
 • >
 • säkerhets-och integritetsskyddsnämnden
 • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden: Bara en biker har registrerats olagligt!???

  Payback kan självklart inte vinna alla fall vi driver. Vi har i nuläget fått igång två pågående JO-utredningar samt fått öppnat ett tillsynsärende rörande polisens kroppsburna kameror. När det gälller registrering av bikers har vi dock tyvärr inte nått fram! Läs nedan om ärendet samt om varför vi inte fått rätt. Bara en person har […]
 • Missade du chansen att begära registerkontroll? Nu får du en ny chans!

  Missade du chansen? Nu får du en ny chans att skicka oss din registerkontrollsbegäran! Missade du chansen att via Payback Sverige begära en registerkontroll angående din person? Du får då en ny chans att skicka oss fullmakt att driva och begära en registerkontroll hos Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden. Då flera personer inkommit med fullmakt på sistone har […]
 • Om Polisens olaga registreringar: Ett totalt förakt för lag och ordning!

  Vi ska idag genomgå olika avsnitt där Polismyndigheterna visat på dels en helt felaktig värdegrund men framförallt påvisat de helt saknar all form av respekt för rådande lagar och regler! 1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade i ärendet kring olaga registrering av romer  att polisen brutit mot lagen i inte mindre än 7 olika avsnitt:
 • På begäran: Gåvobrev för skadestånd i registreringsärenden till förmån för Payback Sverige!

    OBS! Bilden ovan är en jpegbild av dokumentet. Länk till ett utskrivningsbart pdf-dokument finns längst ner i artikeln. Gåvobrev till förmån för Payback Sverige i registreringsärende Då flera enskilda bikers och klubbar efterfrågat ett ”Gåvobrev” för eventuellt kommande skadestånd gällande olaga registrering har vi nu tagit fram ett juridiskt giltigt Gåvobrev. Förfrågan har ställts med anledning […]
 • Polisen är en kriminell organisation som begår brott ”i organiserad och systematisk form som föregåtts av särskild planering”!

  Allt kärvare klimat för polisen Klimatet för Svensk Polis blir allt kärvare emedan allt fler myndigheter, i allt fler fall, konstaterar att polisen systematiskt åsidosätter och bryter mot lagen. Vi ska här nedan lista sju olika exempel för att därefter dra de juridiska konsekvenserna av polisens konstaterade lagbrott!
 • Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

    Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade 2013 att Polismyndigheten i Skåne, Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, upprättat och fört ett register över 5 000 romer samt deras anhöriga och barn samt avlidna personer, utan att polisen haft lagstöd för registret. Registret var således upprättat på olaga grund […]
 • SIN kritiserar och anmäler Polisen till åklagare för tre lagbrott!

  SIN kritiserar Polisen i Dalarna på tre punkter… Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett tre olika beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats av Polismyndigheten i Dalarna. Syftet med uppgiftsinhämtningen var enligt polisen att kunna styrka inblandning i ett grovt rån. SIN har konstaterat att lagliga förutsättningar för uppgiftsinhämtningen ej förelåg för polisen.
 • Efter överenskommelse: SIN utreder både ”Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

  Både Bikerregistret och de enskilda personernas registreringar kommer att utredas! Efter telefonöverläggning mellan Payback Sverige och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens (SIN) enhetschef har en överenskommelse nåtts. Payback Sverige kan meddela, alla som inskickat den kombinerade ”Begäran om Registerkontroll och Fullmakt” till oss för drivande av ärendet, att SIN även kommer att utreda ”Bikerregistrets” laglighet. SIN kommer […]
 • Krönika från Payback Sverige

    Då Scanbike sorgligt nog på grund av en tvist med tryckeriet tvingats ställa in utgivningen av nr 3 publicerar vi härmed den Paybackkrönika som skulle publicerats i det inställda numret då krönikan annars blir inaktuell till nästa nummer. Av samma inaktualitetsanledning kommer vi även att publicera den redogörelse från Payback Resistance Run som Anna skrivit […]
 • Komplettering klar och Registreringskontroll av bikers nu inledd av SIN!

  Komplettering klar och Registerkontroll inledd! Payback Sverige har nu kompletterat vår anmälan angående bikerkulturens begäran om registerkontroll med erforderliga handlingar och erhållit bekräftelse från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) att handlingar såväl inkommit som godtagits varvid handläggningen av ärendet nu påbörjas. Nämnden gör oss uppmärksammadade på att nämnden har långa handläggningstider men även på att nämnden har […]
 • Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

  208 ärenden inledda! Payback Sverige uppmanade enskilda bikers och bikerklubbar att insända fullmakt med begäran om Registerkontroll och följande skadestånsbegäran till Payback den 5 februari 2014. Efter att ha fullmakterna inkommit och Payback Sverige skrivit en övergripande anmälan har nu Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden meddelat att nämnden lagt upp ett ärende för varje person, sammantaget 208 […]
 • Nu gör vi en Gruppanmälan mot olaga registrering av bikers! Färdig fullmakt att skicka oss!

     Gruppanmälan med begäran om registerkontroll Nu tar Payback Sverige initiativet till en gruppanmälan om registreringskontroll hos Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) och Datainspektionen (DI). Fyll i den färdiga fullmakten och skicka till oss! Genom att vi lägger upp en färdig fullmakt uppmanar vi nu samtliga personer inom bikerkulturen att fylla i nedanstående pdf-dokument och skicka in till […]
 • SIN ska nu bestämma om ”Bikerregistret” ska granskas!

  G W Persson konstaterade att bikerregistret är byggt på samma olaga grund som romregistret! Professor Leif G W Persson uttalade i direkt sänd TV att ett bikerregister existrar och att förutom bikers även anhöriga och barn registreras i registret.  Registreringen av bikers sker på exakt samma sätt som med romer, det vill säga utan att registreringen är […]
 • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden svarar Payback om bikerregistret!

  Payback sitter nöjd för att agera efter SIN-besked Payback Sverige skrev under lördagen om att vi efter att Säkerhets- och Integritetssskyddsnämnden, SIN, lämnat sin rapport över polisens register rörande romer, sänt ett mejlbrev till SIN och att vi nu tar kampen mot bikerregistreringen. Idag har SIN återkommit och besvarat vårt brev. SIN har begärt in […]
 • Payback tar nu kampen mot registrering av bikers! Brev skickat till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden!

  Polisen har uppsåtligt brutit mot lagen på ett flertal punkter vid registerföring Polisen har upprättat ett register som i flera delar är olagliga avseende registrering av romer. Så här skriver Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) i ett pressmeddelande från fredagen: Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig. Det allvarligaste felet är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen […]
 • Uppdaterad! Polisens registrering av bikers bryter mot Polisdatalagen!

    Genomgång och analys rörande legaliteten kring polisens registrering av bikers Efter att under förra veckan fört diskussioner med ansvarig myndighet samt avvaktat vad mediadrevet skulle komma fram till angående polisens olaga register har vi nu tänkt gå till botten med saken och analysera vad polisen uttalat, vad myndigheten skriver samt sätta uttalanden mot vad […]