• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden: Bara en biker har registrerats olagligt!???

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden: Bara en biker har registrerats olagligt!???

mckontroll

Payback kan självklart inte vinna alla fall vi driver. Vi har i nuläget fått igång två pågående JO-utredningar samt fått öppnat ett tillsynsärende rörande polisens kroppsburna kameror. När det gälller registrering av bikers har vi dock tyvärr inte nått fram! Läs nedan om ärendet samt om varför vi inte fått rätt.

Bara en person har registerats olagligt!

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) har efter en historisk anmälan från Payback Sveriges sida avseende 208 enskilda fall av Registerkontrollbegäran konstaterat att endast en enskild person varit föremål för olaga registrering!? Den enskilda personen har erhållit 5 000 kr i ersättning från Justitiekanslern vilket är exakt vad romer tidigare erhållit för olaga registrering rörande deras personer.

SIN har under sin granskning och genomgång av 208 enskilda bikers med anhöriga, barn och kvinnor, inte funnit att de registeruppgifter som finns kring personerna är olagliga! SIN har inte heller under sin granskning funnit någon olaglig registersamling rörande bikers!

G W Persson har bekräftat att bikerregistret är olagligt på samma sätt som registret över romer!

G W Persson uttalade följande i TV4 programmet Efter 10 rörande bikerregister: 

“Efter 10” i TV 4 gör G W Persson följande uttalanden rörande bikerregister:

9.27 G W Persson säger: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där. I den vidare konversationen framgår därefter att kravet är att det finns ett brott i botten som behöver utredas för att registreringen ska få ske.

Länk till TV-klippet:
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/leif-gw-persson-jag-har-alltid-varit-religi%C3%B6s-2457272

Vi omgrupperar och fortsätter oförtrutet arbetet kring att få rätt i den avgörande frågan kring olaga bikerregistrering!

Att få en myndighet att fastslå att just registrering av bikers såväl förekommer samt sker på olaglig grund är helt avgörande för bikerkulturens och Paybacks kamp för att återställa bikers fri- och rättigheter. Därför är det också ett oerhört viktigt och prestigefyllt ärende. Ett ärende av så stor vikt att ingen myndighet kommer att fastslå att en sådan olaga registrering av bikers förekommer utan att vi besitter ovedersägliga bevis på att så är fallet!

För om vi får fastslagit att bikers registreras helt i strid med lagen så kommer också per automatik polisens framtida trakasserier och förföljelser att lida svår skada. För har ett par tusen bikers inklusive anhöriga såsom partners och barn registrerats olagligt kommer också opinionen att svänga och polisen framöver ha väldigt svårt att kunna fortsätta att utan lagstöd systematiskt förfölja bikers via exempelvis kontroller och husrannsakningar utan lagstöd.

Vi kommer nu att arbeta för att få fram avgörande bevis för att den registrering förekommer som vi alla vet föreligger. Vi omgrupperar, funderar och analyserar om vi kan angripa problemet från annat håll och har någon därute material som vi kan använda för att bevisa registreringens förekomst så se till att materialet kommer oss tillhanda. För vi har medel och upparbetade metoder för att kunna föra saken framgångsrikt juridiskt!

Payback fortsätter arbetet kring olaga registrering av bikers för vi ger oss aldrig: We´ll stand the ground & We won´t back down!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin