• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering! Del 1/2

 

romregister

Polisen har utbetalat nästan 10 miljoner i skadestånd för olaga registrering!

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden konstaterade 2013 att Polismyndigheten i Skåne, Kriminalunderrättelsetjänsten i Lund, upprättat och fört ett register över 5 000 romer samt deras anhöriga och barn samt avlidna personer, utan att polisen haft lagstöd för registret. Registret var således upprättat på olaga grund och polisens registrering var olaglig.

JK fastslog därefter att samtliga 5 000 registrerade hade rätt till skadestånd med 5 000 kr vardera vilket polisen i Skåne vilket polisen i skåne skulle utbetala efter begäran av registrerade personer. JK har fram tills idag beviljat 1 800 personer skadestånd och har 400 anmälningar kvar att behandla och anmälningar fortsätter att komma in.

Summan för utbetalt skadestånd kommer således att öka. En summa som Polismyndigheten i Skåne ska betala men som hittills utbetalts av Rikspolisstyrelsen eftersom Polisen i Skåne dras med stora underskott.

Skånepolisen har numer upprättat en ny databas med en del av uppgifterna från den gamla. SIN kommer under hösten att inspektera den nya databasen för att se om polisen denna gången iakttagit lagen.

Diskrimineringsombudsmannen har även ifrågasatt om Skånepolisen ägnat sig åt så kallad etnisk profilering. En brottsutredning inleddes, men lades ner eftersom åklagaren inte ansåg att någon enskild polis kunde hållas ansvarig för tjänstefel, men hos Justitieombudsmannen pågår en utredning som handlar om just ansvarsfrågan.

Läs även om SIN:s utredning av ”Bikerregistret” och 208 enskilda utredningar över bikers registreringar:
http://www.payback.name/?p=14186

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin