Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden svarar Payback om bikerregistret!

mckontroll

Payback sitter nöjd för att agera efter SIN-besked

Payback Sverige skrev under lördagen om att vi efter att Säkerhets- och Integritetssskyddsnämnden, SIN, lämnat sin rapport över polisens register rörande romer, sänt ett mejlbrev till SIN och att vi nu tar kampen mot bikerregistreringen.

Idag har SIN återkommit och besvarat vårt brev. SIN har begärt in uppgifter från Polisen över samtliga register som förekommer i underrättelseverksamheten vilka kommer att sammanställas och redovisas vid nämndmöte i januari. Nämnden kommer därfter att fatta beslut rörande den fortsatta granskningen av polisens olika register.

Payback sitter därför nöjd under tiden och avvaktar utvecklingen. Det finns flera vägar och myndigheter som via anmälan kan utreda ett bikerregister men av strategiska och taktiska skäl samt emedan SIN är den tyngsta aktören i dessa ärenden, avvaktar vi först SIN:s beslut varefter vi kommer att agera på det mest effektiva sättet. Det är ju också så bland myndigheter att en myndighet agerar sällan så länge en annan fortsätter sin utredning varför det före SIN:s beslut inte är effektivt att agera. Vi har även föreslagit att SIN inte bara ska inhämta förteckning ifrån Länspolismyndigheterna under polisen utan även från Kriminalunderrättelsetjänsten som för egna register.

Svarsbrev från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden

Hej,

Den bedömning som SIN hittills har gjort avser endast det så kallade kringresanderegistret vid Polismyndigheten i Skåne.

För att följa upp den granskningen har SIN även inlett ett ärende där vi inhämtar förteckningar från alla de olika länspolismyndigheterna över vilka olika register de har i sin underrättelseverksamhet. Uppgifterna från de olika myndigheterna ska sammanställas och redovisas vid nämndens möte i januari. Därefter kommer nämnden ta ställning till hur den fortsatta granskningen av polisens register i underrättelseverksamheten ska inriktas.

Med vänlig hälsning,

Xxxx
Föredragande, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Länk till inledande artikel med registreringsdokumentation kring bikerregistret:
http://www.payback.name/?p=12070

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin