Komplettering klar och Registreringskontroll av bikers nu inledd av SIN!

nyannons2jpeg

Komplettering klar och Registerkontroll inledd!

Payback Sverige har nu kompletterat vår anmälan angående bikerkulturens begäran om registerkontroll med erforderliga handlingar och erhållit bekräftelse från Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) att handlingar såväl inkommit som godtagits varvid handläggningen av ärendet nu påbörjas.

Nämnden gör oss uppmärksammadade på att nämnden har långa handläggningstider men även på att nämnden har för avsikt att så fort som möjligt är också genomföra begärda registerkontroller.

Nu är det på g!

Se relaterad artikel angående registerkontroll:
http://www.payback.name/?p=13724

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin