Krönika från Payback Sverige

 

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Då Scanbike sorgligt nog på grund av en tvist med tryckeriet tvingats ställa in utgivningen av nr 3 publicerar vi härmed den Paybackkrönika som skulle publicerats i det inställda numret då krönikan annars blir inaktuell till nästa nummer. Av samma inaktualitetsanledning kommer vi även att publicera den redogörelse från Payback Resistance Run som Anna skrivit senare under veckan. OBS! Scanbike återkommer med besked om när nästa nummer kommer att finnas ute i butikerna.

Payback Sveriges Scanbikekrönika 3/2014

Första Paybackboken, Bikers skiter man i, är ute till försäljning. Boken finns att köpa på förlaget Solentro, CDON, Adlibris, Bokus, Ord och Bok, rakt över disk på Träsket MC:s fikakvällar på onsdagar samt via bokhandeln. Se vidare annons på annan plats i Scanbike. Köp den själv och för att ge bort i present! Endast så sprider vi den sanna bilden om myndighetsövergreppen mot bikers! Vi har nu gjort vårt jobb med att sammanställa materialet. Nu behöver vi hjälp från alla er därute att sprida boken och infon över landet!

Den 5 juli höll Payback Sverige sitt nationella Payback Resistance Run med gott deltagande samt med efterföljande Seminarie och 5-årsjubileumsfest. Se kommande artikel på Nättidningen.

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har efter en övergripande anmälan från Payback Sverige öppnat en historisk utredning över bikerregistreringarna. Hela 208 olika ärenden har öppnats! Utredningen kommer att ta tid men är en stor framgång i sig. Så har bikerkulturen funnit en ny arbetsmetod. Payback begär in anmälningar från bikers och klubbar, sammanställer en anmälan med multiplikatoreffekt av de många inkomna anmälningarna och myndigheterna tvingas ta tag i saken! Så kommer vi att fortsätta arbeta framöver. Bikers och Payback, sida vid sida för större genomslagskraft! Se: http://www.payback.name/?p=13724

Ovanstående arbetssätt har fått Polisen att stämpla Payback som en ”fara för rikets säkerhet”! I ett PL 27-fall hänvisar Polisen till försvarssekretess och fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs. Polisen skriver bland annat följande: Under våren skickade också före­ningen Payback Sverige en skrivelse där företrädare för förening­en gav tydligt uttryck for att de skulle påverka polisens dagliga ar­bete genom att göra anmälningar och genom att begära ut hand­lingar i större omfattning… konstateras att det finns ett uttalat syfte att påverka polisens dagliga arbete genom att göra anmälningar och genom att begära ut handlingar i stor omfattning. Att göra anmälan är i och för sig en rätt som envar har om man anser att en myndighet handlat fel. Det kan däremot inte anses vara godtagbart om man genom en aktion som den nu aktuella påverkar verksamheten och enskilda anställda negativt.
Se: http://www.payback.name/?p=13803

Att Paybacks verksamhet skulle vara en fara för rikets säkerhet är självklart helt absurt påstående då Payback arbetar inom lagen och med juridiska medel, för att få prövat olika myndighetsmetoders legalitet. Följer myndigheterna lagen har de ju inget att frukta. Att Polismyndigheten bedömer Payback Sveriges verksamhet som en fara för rikets säkerhet och att verksamheten påverkas negativt av arbetet är å andra sidan det bästa betyg en biker-organisation kan få. Då gör Payback jobbet och tvingar samtidigt hela tiden polisen till merarbete som en följd av att de inte följer lagen!

Om Scanbikes tvist med tryckeriet:
http://www.payback.name/?p=13888

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin