• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Efter överenskommelse: SIN utreder både ”Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

Efter överenskommelse: SIN utreder både ”Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

nyannons2jpeg

Både Bikerregistret och de enskilda personernas registreringar kommer att utredas!

Efter telefonöverläggning mellan Payback Sverige och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens (SIN) enhetschef har en överenskommelse nåtts. Payback Sverige kan meddela, alla som inskickat den kombinerade ”Begäran om Registerkontroll och Fullmakt” till oss för drivande av ärendet, att SIN även kommer att utreda ”Bikerregistrets” laglighet.

SIN kommer därutöver även, som tidigare meddelats, att i 208 anmälda, enskilda ärenden utreda om var och en anmälande person har registrerats på olaglig grund!

1 års utredningstid

Normal utredningstid för SIN:s ärenden är cirka 6 månader. På grund av ”Payback-ärendets” omfattning och dubbla delar beräknas dock utredningen komma att ta upp emot cirka ett år.

Ärendenas diarienummer

Ärendena har diarienummer: 1197/2014 – 1404-2014.

G W Persson bekräftar förekomsten av bikeregistret
http://www.payback.name/?p=11750

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin