• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu gör vi en Gruppanmälan mot olaga registrering av bikers! Färdig fullmakt att skicka oss!

Nu gör vi en Gruppanmälan mot olaga registrering av bikers! Färdig fullmakt att skicka oss!

 nyannons2jpeg

 Gruppanmälan med begäran om registerkontroll

Nu tar Payback Sverige initiativet till en gruppanmälan om registreringskontroll hos Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) och Datainspektionen (DI).

Fyll i den färdiga fullmakten och skicka till oss!

Genom att vi lägger upp en färdig fullmakt uppmanar vi nu samtliga personer inom bikerkulturen att fylla i nedanstående pdf-dokument och skicka in till oss senast den 10 mars. Vi kommer därefter att begära en kontroll över lagligheten i samtliga personers registreringsuppgifter hos ovannämnda myndigheter.

Vi uppmanar således alla klubbars medlemmar att individuellt ifylla sådan fullmakt samt alla enskilda bikers eller personer i och ikring bikerkulturen, inklusive anhöriga (även små barn som också ska vara registerade) så kommer en stor begäran att insändas till respektive myndighet.

Vi har under dagen nåtts av beskedet att en biker erhållit ett erkännande från SIN att han varit olagligt registerad samt att hans ärende skickats vidare till Justitiekanslern för skadeståndsbehandling. Payback kommer vidare att begära skadestånd från Rikspolisstyrelsen för olaglig registrering för personens räkning.

Vad kan vi uppnå med en gruppanmälan?

Svar: Allt! Med en gruppanmälan kan mycket komma till stånd. Antingen kan vi därigenom se att så många varit olaga registrerade att vi kan väcka talan mot polisen med underlaget som bas och kräva ett större skadestånd samt i förlängningen avskaffa/väsentligt försvåra fortsatta kontroller.

Alternativet är att myndigheterna själva (SIN och DI) inleder en större utredning över bikerregistrets laglighet varigenom samma möjlighet till skadestånd öppnar sig samt möjligheten att fastslå att polisen olagligt registrerat bikers. Även i detta fall har vi avskaffat/väsentligt försvårat fortsatta kontroller. En win-win situation således.

Och, vi har därigenom kommit en lång bit på väg att vinna kampen om våra rättigheter! Så fyll i fullmakten och ge oss möjlighet att driva vår kamp!

Nu har vi chansen att göra något åt kontrollerna och registreringen! Missa inte chansen!

OBS! Alla uppgifter måste vara ifyllda på fullmakten för att den ska äga giltighet och vi måste ha fullmakterna i original tillskickade oss per post!!

Fullmakt

Sin ska nu bestämma om bikerregistret ska granskas:
http://www.payback.name/?p=12610

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin