• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

Mycket viktigt! Historisk utredning kring bikerregistreringarna nu inledd efter Paybacks gruppanmälan!

mckontrollnyannons2jpeg

208 ärenden inledda!

Payback Sverige uppmanade enskilda bikers och bikerklubbar att insända fullmakt med begäran om Registerkontroll och följande skadestånsbegäran till Payback den 5 februari 2014. Efter att ha fullmakterna inkommit och Payback Sverige skrivit en övergripande anmälan har nu Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden meddelat att nämnden lagt upp ett ärende för varje person, sammantaget 208 stycken ärenden, för kontroll om personerna varit föremål för olaga registrering från Polismyndigheternas sida. Payback ska nu på begäran inskicka kompletterande dokument varefter utredningen inleds.

Historisk utredning

Utredningen av bikers registrering torde vara unik på grund av antalet anmälningar och det därför lika stora antalet upplagda ärenden! Payback tackar självklart alla bikers och bikerklubbar som ställt upp och inskickat fullmakter och därvid möjliggjort ärendet. Tack!!!

Självklart kommer utredningsprocessen att dra ut på tiden avsevärt på grund av det stora antalet ärenden men en utredning kommer nu till stånd varpå vi alla kan hoppas på att registreringarna blir ordentligt granskade en gång för alla.

Övergripande anmälningar ”is the way to go”!!

Att utredningen kommer till stånd påvisar det faktum att övergripande ärenden är ett mycket effektivt verktyg för att få till stånd saker. Glöm därför inte att även begära och insända PL 27-protokoll för varje enskild gång ni blivit kontrollerade så kan vi få till stånd en större utredning även rörande kontroller! Se länk nedan.

Länk till uppmaningen om gruppanmälan om registrering:
http://www.payback.name/?p=12658

Länk till PL 27-ärendet:
http://www.payback.name/?p=13320

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin