• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback tar nu kampen mot registrering av bikers! Brev skickat till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden!

Payback tar nu kampen mot registrering av bikers! Brev skickat till Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden!

payback_Support12_v3

Polisen har uppsåtligt brutit mot lagen på ett flertal punkter vid registerföring

Polisen har upprättat ett register som i flera delar är olagliga avseende registrering av romer. Så här skriver Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden (SIN) i ett pressmeddelande från fredagen:

Polismyndighetens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig.

Det allvarligaste felet är att ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är alldeles
för vitt. Ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgiftsbehandlingen, vilket i
praktiken sätter integritetsskyddet ur spel.

Det har inte funnits behov av att registrera alla de personer som finns i uppgiftssamlingen,
inte ens med det vida ändamål som gällt. Ett annat allvarligt fel är att det
inte finns ett tillräckligt tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de
personer som registrerats. Sammantaget förefaller därför uppgiftssamlingen i vart fall
delvis ha fått karaktären av en ”bra att ha”-uppgiftssamling.

Payback Sveriges prioriterade områden

Payback Sverige kommer framöver att prioritera specifikt fyra olika områden som vi bedömer vara nyckeln till att vinna återupprättelse för bikerkulturen. Dessa områden är:

1. Kontroller/Registrering (Dessa områden utgör ett ämne då registrering i huvudsak sker via kontroller)
2. Olaga husrannsakan/polisrazzior/polistillslag (Tillslag som sker utan laglig grund vilket utgör den stora merparten)
3. MC-klubbsfastigheter (Värnandet av rätten till klubbhus vilket Rikskrim valt ut som ett prioriterat område att arbeta emot)
4. Kriminaliseringen av klubbar (Genom att polis, myndigheter och media kriminaliserar klubbar i tal och skrift utan att några fakta kan presenteras gör att övriga åtgärder kan passera oavsett dess laglighet.)

Bikerregistreringen

Professor Leif G W Persson uttalade i direkt sänd TV att ett bikerregister existrar och att förutom bikers även anhöriga och barn registreras i registret. ( Se nedanstående länk). Registreringen av bikers sker på exakt samma saätt som med romer, det vill säga utan att registreringen är kopplad till konkret brottslighet varför den även i fallet med bikers är helt olaglig!

Som ett första steg har nu Payback Sverige tillskrivit SIN för att få uppgifter om vad SIN fann vid sin genomgång av polisens register. Utefter kommande svar avser vi att gå vidare.

Mejlbrev som idag översänts

Hej!

Ni uppgav vid inledningen av den granskning/utredning ni företagit gentemot Polismyndigheten i Skåne och deras register att ni även skulle leta efter om det förekom andra olagliga register.

Vår fråga är nu hur ni bedömde det så kallade ”bikerregistret” och dess legalitet?

Att ett sådant register finns och hela tiden fylls på med uppgifter om medlemmar i klubbar, vänner, barn och deras anhöriga är klarlagt samt bekäftas av professor Leif G W Persson i direktsänd TV, i programmet ”Efter 10”, sänt i TV 4 den 2/10.

9.27 in i programmet uttalar Leif G W Persson sig enligt följande: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där. I den vidare konversationen framgår därefter att kravet är att det finns ett brott i botten som behöver utredas för att registreringen ska få ske.

Länk till programmet: http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/leif-gw-persson-jag-har-alltid-varit-religi%C3%B6s-2457272

Se även: http://www.payback.name/?p=11838 och http://www.payback.name/?p=11657 som övertydligt visar på att polismyndigheterna systematiskt kontrollerar och registrerar allt och alla inom bikerkulturen utan att registreringen kan kopplas till konkreta brottsmisstankar.

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin