• Info om var och hur du köper Paybacks kläder, supportartiklar och böcker!

  Här hittar du och köper olika Payback-artiklar Payback fårt återkommande frågor om var man finner och köper olika former av Payback-artiklar varför vi informerar om var kläder, support- och medlemsartiklar samt böcker kan betalas och beställas. Webshop: http://719237.spreadshirt.se/ För köp av dekaler och tygmärken: http://www.payback.name/?page_id=32 Första Paybackboken: Bikers skiter man i: http://www.solentro.se/publish/625 Andra Paybackboken: Bikers For […]
 • Vittnesmål om JO-anmälan för olaga husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker!

  Vittnesmål om polisens påhitteanledning till husrannsakan och tvångsmedelsanvändning mot biker! Payback Sverige har som juridiskt ombud för en klubbmedlem i region 6 anmält Polismyndigheten samt Polisregion Öst till JO för legalitetsprövning av polisinsatsen i sin helhet samt specifikt i delar av olaga id-kontroll, olaga husrannsakan, olaga kroppsvisitering samt olaga kroppsbesiktning Bakgrund Xxx lämnar sin bostad via […]
 • Vittnesmål över absurd och olaga poliskontroll av Paybackfunktionär!

  Om Olaga kontroll med svårigheter! Undertecknad med sällskap var gående på väg till en jubileumsfest, lördagen den 10 september, hos Hells Angels MC Helsingborg, för att umgås, representera och festa om med bikers. 300 meter från klubbhuset ser vi en av polisens piketbussar stå parkerad i en vägkorsning för att kunna ha uppsikt över två […]
 • Polisen styr media och riskerar hellre människors liv än låter bli att olagligt kontrollera bikers!

  Polisen riskerar hellre liv än låter bli att trakka bikers! Efter förra helgen när Polisen genomför en olaga masskontroller av bikers under en hel kväll, medan ett väpnat rån begicks samt 25 minuter senare ytterligare ett rån i samma stad och där polisen två timmar senare fortfarande inte är på plats och hävdar att de […]
 • Om polis i kris: Från 41 till 14 % uppklarade brott och från 300 000 till 100 000 lagföringsbeslut! Börja jobba mot brott istället för mot bikers!

  Polisens kris är självförvållad och bygger på grundlös bikerfixering! Polisen är en organisation i självförvållad kris. Anledningen står att söka i det faktum att polisen är helt fixerade vid bikerkulturen och förbrukar närmast alla resurser på att bekriga bikers, ett faktum som tydligt framgår ur ovanstående video där ett flertal poliser slött hänger utanför en […]
 • Polisen hårdbevakade kräftskiva för vänner och bekanta på mc-klubb medan folk på andra håll blev misshandlade!

  Ett vittnesmål om en av polisen hårdbevakad kräftskiva för vänner och bekanta som liksom i fallet med det väpnade pistolrånet i Helsingborg där polisen hårdbevakade en mc-fest och struntade i rånet, tydligt visar att det inte är resurser som fattas för polisen – Det är hur polisen använder resurserna och hur de prioriterar som är […]
 • Bikerlagboken färdig och skickad till tryckeriet! Ännu ett verktyg för bikerkulturen!

  Bikerlagboken färdig och skickad till tryckeriet! Bikerlagboken är nu färdigskriven och har skickats till tryckeriet för processen med framtagandet av ett provtrycksex för att säkerställa produktkvalitén och efter godkännande därefter tryckning av den första upplagan av 300 ex. Bikerlagboken är fortfarande beräknad för leverans och försäljningsstart mellan den 15-30 november. Boken trycks i storleken 11 cm bred […]
 • Polisskandal i Helsingborg! Polisen struntade i väpnat rån för att istället kontrollera och registrera bikers!

  Poliskrisen bygger helt och hållet på felprioriteringar! Videon ovan är hämtad från en annan mc-klubb men påvisar samma fenomen som i artikeln då polisen med stor styrka timtals står utanför en mc-klubb medan en stadsfestival pågår några mil därifrån… Payback Sverige har länge hävdat att det inte förekommer någon som helst brist på resurser inom […]
 • Payback Sveriges allmänna råd vid mc-event och fester!

  Payback Sveriges allmänna råd vid mc-event och fester! Polisen har utan forskning och fakta bakom sig målat upp en bild av bikermiljön som kriminell miljö. Polisen har också en tro att de därför kan agera helt utan att äga lagstöd mot bikers vilket brukar arta sig i att polisen vid mc-event och fester genomför en olagliga masskontroller av besökare […]
 • Att vara hangaround och prospect handlar aldrig om förnedring! Det handlar om att förtjäna sina märken och bli del av någonting större än dig själv!

  Poliser och journalister kommer aldrig att förstå då de helt enkelt inte förstår bikerkulturen! If  I have to explain it – you wouldn´t understand it! Så lyder ett gammalt ordspråk som är mycket sant. Textens innebörd aktualiserades när en artikel publicerades i Expressen. Artikeln var skriven av en i mängden av de journalister som skapat […]
 • En berättelse från en kvinna om hur det är att växa upp inom bikermiljön!

  Efter tillstånd publicerar vi nedanstående utmärkta text om hur det är att växa upp som anhörig till en biker. LÄS! Oppvekst i mc-miljø! Først vil jeg bare begynne med å skrive: Media, fuck you!
 • Kriminologiska Institutionen förkastar hela utredningen om straffrättsliga verktyg mot “organiserad brottslighet”!

  Kriminologiska Institutionen vid Stockholms Universitet (KISU) står upp för rättssäkerheten! Stockholms Universitets Kriminologiska Institution, under ledning av Sveriges Internationellt mest erkända kriminolog, Professor Janne Flyghed, har alltmer tagit över som det främsta försvaret för Sveriges rättssäkerhet! Vi ska här gå igenom Kriminologiska institutionens underlag för Stockholms universitets remissvar på SOU 2014:63, Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtelseansvar, […]
 • Allt Brå fastslagit kring bikerkriminaliteten genom åren!

  Klargörande kring ny BRÅ-Rapport! För fjorton dagar sedan publicerade BRÅ en rapport omkring organiserad brottslighet som media tagit till sig som fakta och forskning och rapporterat kring som BRÅ uttalat vad som står i rapporten. Så är icke fallet! BRÅ har endast i en rapport redogjort för hur polisen ser på och upplever brottslighet. Det är […]
 • Polisen tvingade mig att genomgå kroppsvisitation inför dottern!

  Polisen tvingade mig att genomgå kroppsvisitation inför dottern! Vid ingången till High Chaparall, när jag och min dotter anlände för att ha en trevlig kväll på Chappen, blev jag beordrad att underkasta mig en kroppsvisitation. Självklart vägrade jag detta eftersom det inte fanns något stöd för att utföra en sådan på mig.
 • Till Regeringen: Damma av staken, plocka fram ryggraden och styr upp polisen!

  Polisen har brutit igenom botten och nått ännu lägre brottsuppklarningsprocent! Under 2016, januari till juli, har antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare minskat med 7,3 procent.  Siffrorna för augusti indikerar ytterligare försämring. Nedgången syns i alla polisregioner och i alla brottskategorier. Minskningen är procentuellt störst för stölder, skadegörelse och bedrägerier.
 • Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

  Bakgrund I lördags publicerade Expressen/GT/Kvällsposten en artikel med rubriken Polisen: Ny taktik ska stoppa Hells Angels. Vi ämnar i artikeln nedan kommentera ett antal i artikeln uppdykande laglösa polisfenomen. MC-Gängsexpert Ännu en gång presenteras Kriminalkommissarie Sven Lindgren såsom varande mc-gängsexpert. Fenomenet är intressant i sig då det inte ens finns något som heter mc-gäng vilket […]
 • Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

  Bakgrund I förra veckan presenterade Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, en rapport benämnd “Kriminella Nätverk och Grupperingar”. Vi har här inte tänkt att gå in i detalj på vad rapporten framlägger då det av nedan nämnda orsaker är helt ointressant, för första gången, vad Brå egentligen presenterar i sak. Vad är det då som gör BRÅ-rapporten ointressant? […]
 • Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Då vi förra gången publicerade denna artikel blev det något tekniskt fel på länken som därmed inte ledde läsarna rätt. Vi har nu rättat till problemet och återpublicerar därför artikeln. Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att […]
 • Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

  Polismans ögonundersökning Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja […]
 • Råd inför helgens jätteevent hos Red Devils MC Southland!

  Payback Sverige på plats på Red Devils MC:s jätteevenemang Payback Sverige kommer under lördagen att vara på plats hos Red Devils MC Southland för att sälja supportartiklar och informera kring verksamheten. Arrangemanget är ett jättevenemang då både Red Devils MC Svenljunga och Southland firar 15-årsjubileum. Småtråkig polis och hur de bör bemötas! Vid sådana här […]
 • Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett […]
 • När får du fota och filma och när får Polisen?

  Sammanfattning Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete! Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande […]
 • Vägra urinprov och alkomätare! Om alkoholutandnings-, urin- och blodprov!

  Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov Sammanfattning Du har laglig rätt att vid varje begäran om lämnande av prov kräva av polisen att du ska få lämna blod-prov istället för att blåsa i alkomätare eller lämna urinprov. Rättsläge Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Enligt Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 3:e paragrafen: Blodprov får tas på den som är skyldig […]
 • Om “Utvidgat Förverkande”! Sveriges mest rättsvidriga lagstiftning!

  Vid Paybacks uppstart, närmare bestämt i nummer 2/2009, skrev vi en artikel om Utvidgat förverkande av brottsvinster. Historisk bakgrund Förverkande av egendom har en 800-årig historia bakom sig i Sverige så lagen är inte precis något exempel på innovativt nytänkande precis. ”Under 1200-talet stärktes och utvecklades det officiella rättsmedvetandet och straffet för outlawry preciserades till att gälla: – […]
 • Analys över ny lagstiftning: Led i brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt m.m. Del 5/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: “Ledande person”! Del 4/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Anspelning på Våldskapital” exempelvis en mc-väst m.m. Del 3/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Särskilt hänsynslös eller farlig art” Del 2/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Snabbgenomgång över ny lagstiftning: Terroristbrott, Hemlig rumsavlyssning, Grovt brott samt Försök, Förberedelse, Medverkan och stämpling till allvarliga brott! Del 1/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Den första artikeln avser fyra olika lagändringar som bara enkelt genomgås då de inte innebär mer än små förändrigar samt faller helt inom brottsmålområdet vilket är utanför Paybacks verksamhetsområde av negativ särbehandling. De fyra artiklarna därefter är längre […]
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.
Sida 10 av 59« Första...«89101112 » 203040...Sista »