• Allt Brå fastslagit kring bikerkriminaliteten genom åren!

  Klargörande kring ny BRÅ-Rapport! För fjorton dagar sedan publicerade BRÅ en rapport omkring organiserad brottslighet som media tagit till sig som fakta och forskning och rapporterat kring som BRÅ uttalat vad som står i rapporten. Så är icke fallet! BRÅ har endast i en rapport redogjort för hur polisen ser på och upplever brottslighet. Det är […]
 • Polisen tvingade mig att genomgå kroppsvisitation inför dottern!

  Polisen tvingade mig att genomgå kroppsvisitation inför dottern! Vid ingången till High Chaparall, när jag och min dotter anlände för att ha en trevlig kväll på Chappen, blev jag beordrad att underkasta mig en kroppsvisitation. Självklart vägrade jag detta eftersom det inte fanns något stöd för att utföra en sådan på mig.
 • Till Regeringen: Damma av staken, plocka fram ryggraden och styr upp polisen!

  Polisen har brutit igenom botten och nått ännu lägre brottsuppklarningsprocent! Under 2016, januari till juli, har antalet ärenden som polisen redovisar till åklagare minskat med 7,3 procent.  Siffrorna för augusti indikerar ytterligare försämring. Nedgången syns i alla polisregioner och i alla brottskategorier. Minskningen är procentuellt störst för stölder, skadegörelse och bedrägerier.
 • Genmäle till Polisen, Expressen och reporter Erik Göthlin samt råd till Polisen – Läs på & Lär er lagen

  Bakgrund I lördags publicerade Expressen/GT/Kvällsposten en artikel med rubriken Polisen: Ny taktik ska stoppa Hells Angels. Vi ämnar i artikeln nedan kommentera ett antal i artikeln uppdykande laglösa polisfenomen. MC-Gängsexpert Ännu en gång presenteras Kriminalkommissarie Sven Lindgren såsom varande mc-gängsexpert. Fenomenet är intressant i sig då det inte ens finns något som heter mc-gäng vilket […]
 • Många fel med BRÅ:s nya, underkända rapport! Det är inte BRÅ:s uppgift att ge polisen understöd för fantomjakt på bikers!

  Bakgrund I förra veckan presenterade Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, en rapport benämnd “Kriminella Nätverk och Grupperingar”. Vi har här inte tänkt att gå in i detalj på vad rapporten framlägger då det av nedan nämnda orsaker är helt ointressant, för första gången, vad Brå egentligen presenterar i sak. Vad är det då som gör BRÅ-rapporten ointressant? […]
 • Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Då vi förra gången publicerade denna artikel blev det något tekniskt fel på länken som därmed inte ledde läsarna rätt. Vi har nu rättat till problemet och återpublicerar därför artikeln. Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att […]
 • Viktigt omkring Polisens ögonundersökning

  Polismans ögonundersökning Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja […]
 • Råd inför helgens jätteevent hos Red Devils MC Southland!

  Payback Sverige på plats på Red Devils MC:s jätteevenemang Payback Sverige kommer under lördagen att vara på plats hos Red Devils MC Southland för att sälja supportartiklar och informera kring verksamheten. Arrangemanget är ett jättevenemang då både Red Devils MC Svenljunga och Southland firar 15-årsjubileum. Småtråkig polis och hur de bör bemötas! Vid sådana här […]
 • Om Polisens absoluta skyldighet att lämna ut protokoll vid begäran!

  Bilden ovan utgör sidhuvudet på ett sådant dokument som polisen är skyldig att utlämna enligt Polislagen! Sammanfattning Polisen har enligt lag en ovillkorlig skyldighet att upprätta samt utlämna protokoll efter begäran enligt Polislag 27 och Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling. Polisens Händelserapporter uppfyller däremot inte lagens krav på protokoll enligt ovanstående paragrafer oavsett […]
 • När får du fota och filma och när får Polisen?

  Sammanfattning Du har som enskild biker eller klubb alltid rätt att såväl filma som fotografera polisen under arbete! Polisen har ingen som helst rätt, att utan samtycke, fotografera eller filma enskild biker eller klubb, då det utgör en olaga tvångsåtgärd. Polisen äger inte heller någon som helst rätt att fotografera väst, tröja, tatueringar, supportmärken eller liknande […]
 • Vägra urinprov och alkomätare! Om alkoholutandnings-, urin- och blodprov!

  Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov Sammanfattning Du har laglig rätt att vid varje begäran om lämnande av prov kräva av polisen att du ska få lämna blod-prov istället för att blåsa i alkomätare eller lämna urinprov. Rättsläge Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov Enligt Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 3:e paragrafen: Blodprov får tas på den som är skyldig […]
 • Om “Utvidgat Förverkande”! Sveriges mest rättsvidriga lagstiftning!

  Vid Paybacks uppstart, närmare bestämt i nummer 2/2009, skrev vi en artikel om Utvidgat förverkande av brottsvinster. Historisk bakgrund Förverkande av egendom har en 800-årig historia bakom sig i Sverige så lagen är inte precis något exempel på innovativt nytänkande precis. ”Under 1200-talet stärktes och utvecklades det officiella rättsmedvetandet och straffet för outlawry preciserades till att gälla: – […]
 • Analys över ny lagstiftning: Led i brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt m.m. Del 5/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: “Ledande person”! Del 4/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Anspelning på Våldskapital” exempelvis en mc-väst m.m. Del 3/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Analys över ny lagstiftning: ”Särskilt hänsynslös eller farlig art” Del 2/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Del 2-5 avser brottsmålsärenden av karaktären negativ särbehandling. Dessa artiklar kommer också att finnas tillgängliga under sidan Lagboken. Artiklarna är uppbyggda som så att först kommer Lagtexten och därefter återges viktiga uttalanden från propositionen och betänkandet (bakomligande utredning). […]
 • Snabbgenomgång över ny lagstiftning: Terroristbrott, Hemlig rumsavlyssning, Grovt brott samt Försök, Förberedelse, Medverkan och stämpling till allvarliga brott! Del 1/5

  På begäran publicerar Payback Sverige en genomgång av ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2016. Den första artikeln avser fyra olika lagändringar som bara enkelt genomgås då de inte innebär mer än små förändrigar samt faller helt inom brottsmålområdet vilket är utanför Paybacks verksamhetsområde av negativ särbehandling. De fyra artiklarna därefter är längre […]
 • När får en mobil beslagtas och tömmas?

  Sammanfattning Om omständigheter föreligger för kroppsvisitation får polisman under kroppsvisitation visuellt kontrollera mobiltelefonen och notera modell, märke samt pinkod m.m. För att få tömma en mobil fodras beslut om beslag enligt Rättegångsbalken av undersökningsledare eller åklagare och då ska föreligga faktiska omständigheter att mobilen kan antas ha betydelse för utredning av brott.
 • Allt om Payback Sveriges Jourtelefonservice!

  Payback Sveriges Jourtelefon Payback Sverige har som medlemsförmån öppnat en jourtelefon för alla medlemmar, både klubbar och enskilda. Medlemsförmånen avser alla som inbetalt medlemsavgift för innevarande kalenderår.
 • När får polisen DNA-topsa?

  Då det pågår en debatt i media om att polisen utför för få DNA-tester så publicerar vi en artikel om under vilka omständigheter polisen äger rätt att ta DNA-prov. Här ligger också anledningen till att polisen drastiskt minskat DNA-topsningarna. DNA-topsning Sammanfattning Polisen har rätt att DNA-topsa en person vid misstanke om brottslighet som endast har […]
 • Allt om Payback Sveriges standardiserade Protokollbegäran!

  Vi fortsätter att informera kring Payback Sveriges arbete och verktyg. Idag har turen kommit till Paybacks standardiserade protokollbegäran. Payback Sveriges Protokollbegäran Om Paybacks standardiserade “Protokollbegäran” Payback har tagit fram ett standarddokument att fritt använda och direkt lämna till polisen i samband med kontroll, husrannsakan mot lokal eller i fordon, kroppsvisitation/kroppsbesiktning, dna-topsning m.m. Dokumentet finns i utskrivningsbart format […]
 • Allt om att anmäla övergrepp eller särbehandling till Payback för JO-anmälan m.m.!

  Denna veckan kommer vi att inleda med praktisk information kring Payback Sveriges arbete och hjälpmedel för att avsluta veckan (samt fortsätta under kommande vecka) med att börja titta på ny lagstiftning som tillkommit vid halvårsskiftet. Payback-anmälan Utsatt för negativ särbehandling? Har du blivit utsatt för någon form av negativ sär-behandling som olaga kontroll, husrannsakan, fordonsgenomsökning, […]
 • Vad säger lagen om hur en polisman ska uppträda i tjänsten?

  Om Polismans uppträdande i tjänsten Sammanfattning En polisman i tjänst ska vid kontakter med allmänheten uppträda på ett sätt som inger förtroende, visa behärskning samt agera så hänsynsfullt som möjligt.
 • Om din och polisens rätt att fotografera och filma!

  Ett ämne som är väldigt viktigt och som inte nog kan betonas vikten i att känna till vad som är tillåtet för såväl dig själv som biker som för polisen är fotografering och filmning. Varför är då detta så viktigt? Jo, för att det reglerar möjligheten att dokumentera och säkra bevis vid varje form av […]
 • Om avvisning av bikers enligt utlänningslagen!

  Bikerutbildning under allmänhetens semester Semestertider innebär att allmänheten är på semester och ägnar ingen eller högst begränsad tid åt Facebook varför det under perioden är tämligen meningslöst att köra informationskampanjer med vittnesmål eller artiklar som påvisar att mc-klubbar är mc-klubbar och inget annat. Payback kommer därför att istället lägga energi på bikerutbildning med publicering av utvalda […]
 • Nu även laminerade engelska PL 27 till försäljning! För alla som har utländska bikers på besök!

     Laminerade, Engelska Polislag 27 nu till försäljning! Payback Sverige har tidigare haft laminerade PL 27 till salu med en baksida innehållande regler även för fotografering och filmning vilka rättigheter du har att filma/fota polisen samt vilka rättigheter polisen har att fota/filma. Då en del klubbar har frekventa besökare från andra länder eller arrangerar stora fester eller […]
 • Payback efterlyser vittnesmål/berättelser om trakasserier och övergrepp utefter bikertillhörighet!

    Vittnesmål – Ett synnerligen effektivt verktyg! Vittnesmål om olika former av trakasserier och övergrepp gentemot personer ur bikerkulturen är ett synnerligen effektivt verktyg för att sprida informationen om hur polis och andra myndigheter utan lagstöd försöker förstöra för hela bikerkulturen. Genom Payback Sveriges Facebookgrupp når vi genom medlemmarnas delningar en väldigt stor andel av […]
 • Ännu en JO-utredning mot polisen gällande en biker som kontrollerats och visiterats utan lagstöd!

  JO öppnar en tredje utredning rörande Polisens arbete mot bikers! Justitieombudsmannen har öppnat ännu en utredning avseende polisens arbete mot bikers efter en anmälan från en enskild bikerklubbsmedlem. Den nya utredningen avser polisens lagstöd för kontroll av en enskild biker. Här nedan följer hans egen berättelse omkring händelseförloppet.
 • Come Hell and High Water – We won´t back down! Om ett sanslöst vått och roligt Payback Resistance Run 2016!

    Payback Resistance Run 2016 – Ett hejdlöst roligt katastrofrun! Payback Resistance Run 2016 drog endast 70 deltagare. Dels på grund av krockar med andra evenemang men också på grund av dåliga väderutsikter inför runet. Dessa väderutsikter var inte tillnärmelsevis lika illa dock som det verkliga vädret under runet. Efter en torr start. Kom hällregnet igång […]
 • Inget land i världen har genom bevisprövning kunnat fastslå att mc-klubbar är kriminella organisationer!

  Bakgrund Lasse Wierup,  media samt polisen hänvisar ibland till olika mc-klubbsförbud i Europa eller övriga världen. Verkligheten är en annan. Det finns inget land i världen som kunnat genomföra ett förbud mot mc-klubbar genom en prövning i domstol! I minst ett tiotal länder har klubbar varit föremål för domstolsprövning rörande sin kriminella status och i […]
Sida 10 av 59« Första...«89101112 » 203040...Sista »