• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Vad som gäller angående mc-klubbsfastigheter – lag och uttalanden samt skarp kritik mot SVT!

Vad som gäller angående mc-klubbsfastigheter – lag och uttalanden samt skarp kritik mot SVT!

Bakgrund

Under söndagen publicerade SVT fyra olika artiklar om kommuners köp av fastigheter relaterade till mc-klubbar och nätverk. Artiklarna innehåller glidande formuleringar och oriktiga hänvisanden till den avskaffade Förköpslagen varför Payback beslutade att ge en utförligare och korrektare bild kring lagar och uttalanden kring kommuners köp av aktuella fastigheter.

Aktuell Lagstiftning

I nedanstående lagtexter redovisas vad som är aktuella lagtexter kring kommuners köp av fastigheter.

I Regeringsformen 1:1 står följande: Den offentliga makten utövas under lagarna. Texten innebär att det ska finnas ett direkt uttryckt lagstöd för att få förvärva liknande fastigheter.

Kommunallag (2017:725) 2:1 har följande lydelse: Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.

13:8: Ett överklagat beslut ska upphävas, om

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förköpslagen avskaffades och slutade gälla 2010-05-01 vilket framgår ur riksdagens meddelande: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/förköpslag.pdf?media=1684410000   Kommunerna har med andra ord inte kunnat inköpa fastigheter utefter Förköpslagen på över åtta år vilket inte alls framgår ur artiklarna. Allt prat i artiklarna kring Förköpslagen är därför helt inaktuellt för artikels skrivande.

Rättsläget enligt kommunförbundets jurist

Rättsläget på området är nämligen glasklart vilket ett tidigare uttalande från kommunförbundets jurist Staffan Wikell fastslagit: “så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt”, säger Staffan Wikell.  “Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar”. 

Paybacks kommentar

Ett köp av en mc-klubblokal måste alltså betingas av ett allmänintresse vilket innebär att det måste ske utefter ett faktiskt kommunalt behov av mark eller lokal till ett redan planerat projekt såsom skola, dagis, förskolor m.m. I övriga fall föreligger inget allmänintresse och då är det inte heller en kommunal angelägenhet som saknar användbarhet i verksamheten varför det är olagligt och inte uppfyller grundlagens absoluta krav på att ha lagstöd.

Vid problem – Kontakta Payback!

Vid eventuellt uppkommande fall rekommenderar Payback alla medlemsklubbar att kontakta Payback för drivande av det kommunala köpet till Förvaltningsrätten för prövning av legaliteten!

Uppmaning till SVT

I artiklarna använder SVT genomgående begreppet ”Kriminella MC-gäng” vilket inte är acceptabelt! SVT skriver under sina artiklar följande: SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. 

Då det bara finns en part, Polisen, som förutom vissa oseriösa media, begagnar begreppet ”kriminella mc-gäng” kan SVT vare sig anses som opartiska eller såsom en aktör som står upp för saklighet och opartiskhet vid användande av sådana begrepp!! Vi uppmanar SVT att gå in och läsa om att samlad fakta och forskning direkt uttalar att begreppet helt saknar belägg och därefter återkomma med ett förtydligande angående begreppet. För såsom uppgivet opartisk så kan SVT inte föra vidare propaganda för en myndighets som saknar belägg både vad avser fakta och forskning! Läs på om fakta och forskning och bättra er!  Länk

Länk till Staffan Wikells yttranden: http://www.payback.name/wp-content/uploads/skluttalandefastighetskop.pdf

Länk till SVT-artikel: https://usercontent.one/wp/payback.name/wp-content/uploads/sklochmcfastigheter.pdf?media=1684410000

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin