Tre möten på tre dagar under Paybacks Biker- & Familydays!

Tre möten på tre dagar under Paybackdagarna!

Payback Sveriges Biker- & Familydays ger gott om tid för bikers att umgås under avslappnade former i underbar miljö trots att dagarna faktiskt innehåller många aktiviteter. Förutom run och festligheter avhålls också ett flertal möten.

Under fredagen hölls ett Nordiskt Paybackmöte med styrelseledamöter från Payback Sverige, Payback Norge och Payback Danmark. Mötena är alltid väldigt givande och informativa då frågor om de olika ländernas problem inom bikerkulturen samt arbetsmetoder och verksamhet diskuteras. Många nya idéer ventileras och väcks och tips om hur olika länder arbetar mot specifika problem utväxlas. Mötena kommer även fortsättningsvis att hållas en gång om året då alla länderna anser mötena vara mycket givande och värdefulla!

Under lördagen avhölls istället Payback Sveriges årsmöte vilket vi tidigare rapporterat ikring. Se: https://payback.name/rapport-fran-payback-sveriges-arsmote/ 

Paybackdagarna avslutades därefter på söndagen med att Payback Sverige höll styrelsemöte med valda styrelseledamöter samt regionsombudsklubbarna. Även dessa möten är alltid väldigt givande då information utväxlas, återkoppling sker kring info och frågor från och till regionerna, idéer ventileras och viktiga beslut klubbas gällande framtida arbetssätt, inriktning samt i många direkt konkreta saker beslutas.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin