Råd till Paybackmedlemmar: Så bör du förfara vid kontroller!


Bakgrund

Vi har här för avsikt att ge grundläggande råd hur du bör förfara vid en kontroll i samband med mc-event eller vid kontroll på väg och gata.

Råd vid kontroll

1. Filma hela insatsen med molntjänst installerad

Så snart du blir stoppad i en kontroll så ta upp mobilen och tryck igång filmning. Svep över de poliser som stoppat dig samt över bilen och försök få med id-nummer och registreringsnummer så du försäkrar dig att det finns bevis för att kontrollen verkligen skett. Komihåg att du har alltid rätt att filma myndighetsperson under tjänsteutövning oavsett vad polisman uppger! Och du behöver inte heller stoppa filmning under tiden för exempelvis kroppsvisitation. Håll den i handen och filma bara.

Var noga med att ha filmningen kopplad till en molntjänst som kräver lösenord. Det finns flera att välja på. Men Dropbox är ett exempel och här har du instruktioner hur appen fungerar samt installeras: Instruktioner för Dropbox

Varför är det viktigt att ha mobilen automatiskt kopplad till en molntjänst? Jo, för lagringen på molntjänsten av filmen startar samtidigt som du trycker på appen och kan ej raderas av polisen ens om de beslagtar mobilen. Du har filmbevis, kopia, som du enkelt kan hämta upp genom att logga in på molntjänsten via dator, surfplatta eller annan mobil.

2. Ställ frågor på plats till hjälp för kommande anmälan

När väl filmningen kommit igång så ställ adekvata frågor över insatsens/kontrollens orsak:

– Varför har ni stoppat mig?
– Är jag misstänkt för brott? Vilket brott då?
– Vilket lagstöd åberopar ni för att få kolla id på mig?
– Jag går/framför inget fordon så med vilket lagstöd åberopar ni för att få kontrollera min identitet?
– Vilket lagstöd åberopar ni för att få kroppsvisitera (häri ingår även sadelväskor) mig?
– Vilket lagstöd åberopar ni för att genomsöka fordonet (bil)?

Erhåller ni inga svar upprepar ni frågan så det tydligt framgår att polisen ej vill besvara frågan.

Svaren eller den bristande viljan att besvara frågorna kan därefter läggas till grund för en anmälan över polisinsatsen.

3. Ha alltid med dig en Protokollbegäran och överlämna på plats

Bär alltid med dig en protokollbegäran som du direkt på plats kan överlämna till polisen. Blanketten kan vara förifylld med ditt namn och adress och personnummer. Då behöver du bara fylla i plats och tid för polisinsatsen samt vilka åtgärder du begär protokoll för! Protokollbegäran

4. Anmäla Polisinsatsen

Vill du därefter anmäla Polisinsatsen fyller du i och använder du dig av följande medlemsförmån och Paybackdokument: Kombinerad Händelseanmälan och Fullmakt

Läs Paybacks artikel om hur du förfar och vad du måste skicka till oss om du vill anmäla insatsen med Payback som ombud:

Hur du som medlem gör när du vill anmäla myndighetsinsats och anlita Payback som ombud! https://payback.name/hur-du-som-medlem-gor-nar-du-vill-anmala-myndighetsinsats-och-anlita-payback-som-ombud/

5. För journal över polisinsatser

Är du som person eller din klubb ofta utsatt för kontroller så rekommenderar vi er att föra journal över varje polisinsats. Det går då att bevisa trakasseri, förföljelse alternativt ofredande.

Journalen måste då innehålla fullständiga uppgifter. Datum, plats och tid samt vilka polisåtgärder som tillgreps vid respektive tillfälle. Filmsekvenser från varje tillfälle är ytterst värdefullt så insatserna inte kan påstås aldrig ha ägt rum. När ni fört journal en tid, med ett flertal inskrivna kontroller, så förfar ni enligt ovan och insänder materialet till Payback för vidare anmälan för trakasseri/förföljelse/ofredande.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin