Redovisning av Payback Sveriges Valenkät!

Bakgrund

För fem månader sedan skickade Payback Sverige ut en valenkät till riksdagspartierna samt det parti som ligger närmast 4 %-spärren, nämligen Feministiskt Initiativ! Två partier svarade därefter inom några dagar.

Efter ytterligare två påminnelser till de partier som inte gett någon respons så tvingas vi nu inse att inga fler svar kommer att inkomma. Därför publicerar vi Valenkäten nu.

Vilka partier har inte besvarat Valenkäten?

– Moderaterna
– Liberalerna
– Kristdemokraterna
– Socialdemokraterna
– Västerpartiet
– Sverigedemokraterna
– Feministiskt Initiativ

Vilka partier har besvarat Valenkäten?

– Centerpartiet
– Miljöpartiet

Svaren

Centerpartiets frågesvar

Miljöpartiets frågesvar

Slutsatser 

Självklart kan vi inte dra några slutsatser av värde kring utfallet då de flesta partierna inte svarat. Av de två partier som svarat anser vi att Miljöpartiets svar är det bästa då de inte räknar enskilda medlemmars brott såsom klubbens vilket tyvärr Centerpartiet gör då de inte kan se skillnad på individ och förening.

I övrigt beklagar vi att inte fler partier har stake nog att våga svar rakt ut på de frågor vi ställt varför det också kan tänkas att övriga partier har en hittills dold agenda framöver gentemot mc-klubbar.

Länk till artikel om och de direkta frågorna i Valenkäten inklusive specialfrågor till partier som utmärkt sig i bikerfrågor: https://payback.name/payback-sverige-har-skickat-bikerpolitisk-valenkat-till-de-politiska-partierna/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin