• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Först kom Australien och därefter Tyskland. Sen följde Holland och kanske Danmark och nu överväger finländsk polis förbud mot märken/mc-klubb!

Först kom Australien och därefter Tyskland. Sen följde Holland och kanske Danmark och nu överväger finländsk polis förbud mot märken/mc-klubb!

Bakgrund

Nyligen lades ett förslag i Folketinget i Danmark om att upplösa och förbjuda en gruppering utefter grundlagen. Det var i detta fallet inte fråga om en mc-klubb men om förslaget antas kommer det självklart att följas av förbud mot mc-klubbar också. Allt annat vore direkt naivt att tro då mc-klubbar ända sedan 1980-talet framställts som det största samhällshotet i de nordiska länderna.

Polisen överväger förbud mot mc-klubbar i Finland!

Vad som är ännu värre är att även ett annat grannland, Finland, nu överväger ett förbud mot mc-klubbar.

I Hufvudstadsbladet står följande att läsa en artikel omkring just mc-klubbar: Vid Polisstyrelsen har möjligheten att förbjuda eller begränsa gängen varit på tapeten igen i vår, efter att Birkalands tingsrätt i november i fjol beslutade att nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ska förbjudas. Rörelsen har överklagat domen till hovrätten, som för tillfället har ärendet under behandling.

– Nu väntar vi på hovrättens beslut. Sedan analyserar vi det och tar ställning till vad det innebär i fortsättningen, säger polisinspektör Teemu Saukoniemi vid Polisstyrelsen.

Då Polisstyrelsen väckte talan mot NMR hänvisade man till föreningslagen, som stadgar att en förenings syfte inte får strida mot lag eller god sed, och konstaterade att rörelsen belönar våld. Tingsrätten köpte argumenteringen, även om NMR inte är en registrerad förening.

Det går fort nu!

De går fort nu med förbudsarbetet på grund av de många internationella polissamarbetena över gränserna såsom vi hela tiden förutspått för nya länder att hoppa på tåget att försöka förbjuda mc-klubbar. Det är som vi varnade för i artikeln kring förbud och upplösning i Danmark av en sammanslutning inte längre en fråga omkring om utan när även ett förbud i Sverige kommer att lanseras.

Gå med i Payback och hjälp oss i arbetet mot ett förbud i Sverige!

Artikel kring polisens övervägande om förbud i Finland

Länk till lagförslaget om att upplösa och förbjuda bikerklubbar i Danmark: https://payback.name/nu-star-hotet-om-att-forbjuda-mc-klubbar-pa-troskeln-lagforslag-lagt-i-danmark-anslut-er-till-payback-nu/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin