Rapport från Payback Sveriges årsmöte

Rockader i styrelsen på grund av arbetsförhållanden m,m.

På grund av ändrade arbetsförhållanden, tidsbrist m.m. så beslutade årsmötet på Payback Sveriges förslag att genomföra förändringar och möblera om i styrelsens poster. Två personer valdes av förra årsmötet för två års mandatperiod och var därför aktuella för omval först till årsmötet 2019.

Payback Sveriges styrelse fram till årsmötet 2019

Ordförande, press- & klubbtalesman: Bobo Dahlén Vestlund, Stormbringer MC (prospect)

Vice ordförande Advokat Ismo Salmi

Generalsekreterare samt ledamot i styrelsen: Peter Schjerva
verksamhetschef, juridisk samordning, drivande av nättidningen Payback samt officiella skrivelser.

Kassör: Danne Gräns,  – Bokföring, Hin Håles MC (Frontpatch)

Sekreterare: Henrik Asp, Sponsoransvarig, Hin Håles MC (Frontpatch)

Ledamöter:

Maine Löfmark, Restrain MC – Försäljningsansvarig

Advokat Anders Lindstrand

Petter Carlszon, Garage1 MC

Håkan Tedelius; Warriors MC

Årsmötet 

Årsmötet gick i övrigt rekordsnabbt då deltagande medlemmar visade sig högst förnöjda med den information som förmedlades via verksamhetsberättelsen och därför inte heller ställde några frågor.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin