Paybacks protest- och kravskrivelse till Regering och Polis!

Bakgrund

I samband med det historiska Payback Nordens manifestationsrun mot all form  av negativ särbehandling mot biker så överlämnade Payback ovanstående underskrivna protestskrivelse till Polismyndigheten. Skrivelsen överlämnades och underskrevs av ledande personer i de tre olika närvarande nationella Paybackorganisationerna.

Skrivelsen har därefter också översänts till regeringen via Justitiedepartementet som är ansvarigt departement i alla rättsfrågor.

Protest- och kravskrivelsens innehåll

Till Polismyndigheten och Regeringen

Nu är det nog! Vi accepterar inte mer trakasserier och förföljelser av bikers!

Bikers och bikerklubbar har trakasserats och förföljts i Norden under 25-40 år i en omfattning och art som vare
sig regering/riksdag, media eller allmänhet ens kan ana! Trots enorma utmaningar avseende allvarlig brottslig-
het i norden, ej härrörande till bikerkulturen, så fortsätter polisen oförtrutet att förfölja och trakassera bikers
istället för att bekämpa och lösa grov, allvarlig brottslighet. Vi har nu fått nog och kräver ett omedelbart stopp
för alla former av negativ särbehandling och olaga polisinsatser riktade mot bikers, såsom exempelvis:

– Att kontakta bikers arbetsgivare för att pressa dem att sparka bikers utefter helt laglig klubbtillhörighet.

– Att kontakta krogägare och med hot om indraget alkoholtillstånd tvinga krogägaren att införa västförbud.

– Att kontakta bikerklubbars hyresvärdar för att pressa dem att vräka alternativt säga upp hyreskontrakten med klubbarna.

– Att i samband med kontroller vid olika mc-event registrera varje besökares namn, adress, personnummer, fordon, registreringsnummer, klubbtillhörighet, klubbroll samt vilka märken som bärs av besökarna direkt i de nationella ”bikerregistren”.

– Att systematiskt stoppa fordon framförda av bikers för att kroppsvisitera och genomsöka fordon/sadelväskor utan att brottsmisstanke föreligger.

– Att verkställa husrannsakan i klubblokal eller i medlems bostad utefter påhittade och konstruerade orsaker.

Nordens bikers kräver via de nationella Paybackorganisationerna följande:

1. Vi kräver att polisen omedelbart börjar följa lagen och upphör att olagligen trakassera och förfölja bikers och bikerklubbar!

2. Vi kräver att regeringen via det årliga regleringsbrevet ger en direkt order till polisen att med omedelbar verkan upphöra med alla former av olaga insatser riktade mot bikers och bikerklubbar och att ställa om polisverksamhetens fokus till att riktas mot de löst sammansatta nätverk som mördar, bränner och spränger samt mot allvarliga brottstyper som utövas i organiserad form.

3. Vi kräver att varje nordisk stat omedelbart tillsätter en sanningskommission bestående av oberoende experter att utreda bikerklubbarnas juridiska status och att staterna därefter fullt ut accepterar konsekvensen
av utredningarnas slutsatser. Visar utredningarna att klubbarna inte är kriminella organisationer ska också ett ovillkorligt påbud utgå från regering till såväl polisen, kommuner och alla andra nationella såväl som regionala myndigheter att omedelbart upphöra upp med all form av negativ särbehandling av bikers!

4. Vi kräver att Regeringen såväl som Polismyndigheten vid en gemensam presskonferens offentligt tillkännager att ”det finns inga kriminella mc-gäng” och att polis, media och politiker felaktigt demoniserat och kriminaliserat mc-klubbar utan att minsta bevis förelegat för att de skulle utgöra kriminella organisationer.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin