• Kriminalisering av mc-klubbar är en våt dröm för polisen för det innebär att det är fritt fram att förfölja bikers!

  Bakgrund Bakgrunden till denna avslutande artikel kring GP:s nyhetsrapportering kring bikers är nedanstående yttrande från kommissarie Sven Lindgren. Det är egentligen inte en polisiär resursfråga, utan en samhällsfråga. Det skulle behövas stöd i lagstiftningen, att vi kunde straffa utifrån EU:s kriterier för organiserad brottslighet, summerar kommissarie Sven Lindgren. Vi konstaterade i artikel 3, länkad nedan, […]
 • Polisskolan: Genmäle till GP, Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Teodor Smedius! Del 3/3

  Vi fortsätter att bemöta polisens uttalanden i två artiklar i GP. Denna artikeln avser brottstyper, punktmarkering av mc-klubbar samt kriminalisering av mc-klubbar! Brottstyper Vi har valt att publicera citat ur artiklarna för att därefter bemöta citaten genom argument och/eller genom att hänvisa till fakta- och forskning och därvid påvisa att polisen har fel. Här nedan […]
 • Polisskolan: Genmäle till GP, Kommissarie Sven Lindgren och Polischef Teodor Smedius! Del 2/3

  Vi fortsätter att sätta in polisers olika uttalanden i det enda korrekta perspektivet: Hur uttalandena står sig gentemot fakta- och forskning vilket är de n bedömningsstock som alla uttalanden från Polisen ska bedömas utefter och granskas. Sverigemodellen Sverigemodellen är en annan fristående sammanslutning. Vissa medlemsklubbar, de som belönats med märket Diamant Patch, är knutna till […]
 • Genmäle till GöteborgsPosten och Polisen om mc-klubbsetableringar m.m.!

  Bakgrund Under lördagen publicerade GP två olika artiklar där polisen arbetar på att bygga vidare på den fantombild de länge byggt ikring bikerklubbar. Påstående efter påstående staplas på varandra utan att några som helst fakta eller källhänvisningar förekommer. Om sådana här påstående får stå oemotsagda innebär det i förlängningen att alla bikers i Sverige ytterligare […]
 • Till Göteborgsposten och reportern Sandra Divinyi: Genmäle och fakta i två delar

  Yttranden som föranleder genmäle GP och Sandra Divinyi: Detta trots att polisen utgår från EU:s definition för vad som räknas som ett kriminellt gäng när de säger att de faktiskt är det. I Sverige utgår man från EU:s kriterier för vad som räknas som kriminella organisationer. Det rör sig bland annat om att det ska vara […]
 • Vice ordförande Ismo Salmi företräder suveränt Payback och bikerkulturen!

  Bakgrund Advokat Ismo Salmi är vice ordförande i Payback Sverige och företräder i två olika artiklar i GP alldeles suveränt såväl Payback som bikerkulturen! Kommentarer helt överflödiga. Första artikeln Vi citerar ur den första artikeln:
 • Sex frågor till Kriminalkommissarie Sven Lindgren, Polisregion Väst! Del 2/2

  Med anledning av de uttalanden som gjordes av Kriminalkommissarie Sven Lindgren i artikeln “Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld” i Göteborgsposten har nedanstående frågeställningar idag skickats till Kriminalkommissarie Sven Lindberg, Polisregion Väst. Genmäle och frågeställningar till Kriminalkommissarie Sven Lindberg! 1. Du pekar i en artikel i GP med rubriken Hells Angels dominerar i Göteborgs undre värld […]
 • Genmäle till GP! Del 1/2

  Genmäle till GP! Då de pressetiska regelverket tycks vara en sak journalisterna i Sverige lär sig på journalistlinjen och sedan tycks lägga bort, glömma eller förtränga är det hög tid att Payback återknyter till det regelverk som ska styra journalismen i landet. Nyligen publicerades i GP en artikel med rubriken ”Hells Angels dominerar i Göteborgs […]
 • Experter håller med Payback: Polisen ska lämna ut uppgifter enligt PL 27! Polisen kan inte plocka russinen ur kakan och kasta resterna!

  GP skriver under onsdagen om det ärendet där Paybacks arbete klassas som en fara för rikets säkerhet. Ett ärende som vi skrev om så sent som under tisdagen. Vi känner oss föranledda att kommentera saken då Payback Sverige omskrivs i artikeln samt för att påtala konkreta fakta i saken.
 • Allvarligt när journalister inte ens kan förstå en enkel text eller skilja bokstäver från varandra!

    Absurda och påhittade påståenden från GP, Per Sydvik och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet GP:s reporter Per Sydvik  låter aldrig ett tillfälle slinka ur näven när det gäller att försöka misstänkliggöra mc-klubbar för suspekt verksamhet. När en medlem från Red Devils MC inköpte en båt  fylldes genast spalterna i Göteborgstidningarna med de mest befängda påståenden.
 • Amsagor för tutteberoende i GP!

  Göteborgsposten igen! Göteborgsposten är väl, efter att Lasse Wierup slutade på Dagens Nyheter, tillsammans med Aftonbladet och Expressen de tidningar som kan sägas vara mest kontrollerade av polisväsendet i landet. De producerar i parti och minut oftast väldigt ensidiga och onyanserade artiklar kring bikers och bikerklubbar. Men med artikeln ”Hells Angels flyttar till Göteborg” som vi […]
 • Payback Sverige presenterar fakta omkring lobbyistanklagelser!

  Payback Sverige beskylls med jämna mellanrum av dels GP och dels Lasse Wierup för att vara lobbyister för en specifik mc-klubb. Att det är just de två nämnda aktörerna som påstår detta är ju ingen tillfällighet då de under en lång tid varit de mest polisvänliga  aktörerna på marknaden. Man skulle ju kunna kalla dem […]
 • Med ”Lögnens olidliga lätthet” recenseras Megaboken i GP!

  Chefredaktör/PO recenserar bok! Yrsa Stenius är en välmeriterad tidningspublicist. Hon har exemplvis varit chefredaktör för Arbetarbladet och Aftonbladet och inte minst har hon upprätthållit befattningen som Pressombudsman (PO). En befattning där hon ådrog sig så skarp kritik från Expressen att sedermera Expressen vägrade att kommunicera med PO vilket fick en mängd journalister och publicister att […]
 • Recension av Helvetet inifrån! ”Megaboken”

  Vi har nu genomläst boken Helvetet inifrån: Femton år i Sveriges största brottsorganisation av Daniel Olsson och Lasse Wierup. Det första som slår en är ju att epitet boken lanserats som är falsk. Detta är nämligen ingen faktabok! Det är en skönlitterär roman av närmast fiktionkaraktär.
 • Om GP:s incestuösa samarbete med Polismyndigheterna i Mega-affären m.fl ärenden!!

  Det är ingen tillfällighet att det är just en reporter från Göteborgs-Posten (GP) som tillsammans med Lasse Wierup författat det skönlitterära verket (läs: underhållningsroman) Helvetet inifrån om den förkastlige ”Mega”. Det är bara reportern som inte är den normala av orsaker vi här ska titta lite närmare på.
 • Polisens höstoffensiv har startat! Payback granskar nu aktörerna!

  Polismyndighetens höstoffensiv har startat med att den sedvanliga formen av polisens brottsbekämpning aktiverats. Mediasynlighet för sina åsikter. För det är ju sedan länge så att polisen inte någonsin lyckats bevisa att några mc-klubbar är kriminella organisationer men att de på grund av de enorma resurser de likväl lyckats tillskansa sig för att bekämpa mc-klubbar istället […]
 • Korrekt info i Mega-affären eller Varför ljuger Wierup och TV4?

  TV 4:s Nyhetsmorgon bryter direkt mot de pressetiska reglerna genom att inte iaktta allsidighetskravet, det vill säga låta mer än en part komma till tals. Reportrarna i programmet är inte heller informerade om de rättsliga turerna i ärendet varför de låter Daniel Olssons, Lasse Wierups och Megas olika lögner stå oemotsagda. Mycket dålig journalistik! Då […]
 • Hells Angels MC publicerar pressmeddelande angående Mega-affären!

  Hells Angels MC publicerar ett pressmeddelande med anledning av den snedvridna och helt felaktiga information som under de senaste dagarna spridits framförallt i TV 4 samt i GP. Pressmeddelandet kan även läsas på: http://news.hells-angels.se/ Angående intervju i TV4s nyhetsmorgon 2012-08-31 Michael ”Mega” Johanesson har uteslutits ur Hells Angels MC. Anledningen, som han mycket väl känner […]
 • Medan gruppvåldtäkter och mord förblir ouppklarade ofredar polisen möhippor!

  Medan ouppklarade gruppvåldtäkter i Sverige samlas på hög och medan olika falanger skjuter ihjäl varandra i Malmö helt ostraffade anser polisen helt tydligt att de har viktigare och mer höprioriterade ärenden att ta hand om. Ett sådant ”mycket viktigt ärende” var under tisdagen att sabotera en möhippa. Polisen ansåg sig ha lagstöd för att sätta […]
 • Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten! – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6

  Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6 Per Sydvik är tillsammans med Lasse Wierup den journalister i Sverige som hårdast angripit bikerklubbarna och mest styvnackat och substanslöst påstått att olika klubbar är kriminella organisationer. Sydvik var också den som skrev mest och värst kring […]
 • Payback svarar Per Sydvik och GP, ännu en gång!

  Den som arbetar för bikerkulturens upprättelse kommer osvikligt att utsättas för olika fomer av smutskastning. Det ingår så att säga som en bieefekt av jobbet! Alltför stora ekonomiska intressen står på spel för att olika parter bara skall låta personerna få vara ifred. Och, smutskastningen kommer med all säkerhet att bli än värre innan vår […]
 • Payback fick publicerat genmäle på P1 Morgon

  Genmäle till Lasse Wierups påhopp Då Lasse Wierup angrepp mig personligen fullständigt huvudlöst i P1 Morgon, fredagen den 6 maj i ett programavsnitt om västförbud begärde jag genmäle i programmet. En text lästes upp under dagens P1 Morgon och publicerades som ett tillägg på P1 Morgons hemsida. Då texten dock inte innehöll det jag begärde […]