• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten! – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6

Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten! – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6

Om Informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten

Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 6

Per Sydvik är tillsammans med Lasse Wierup den journalister i Sverige som hårdast angripit bikerklubbarna och mest styvnackat och substanslöst påstått att olika klubbar är kriminella organisationer. Sydvik var också den som skrev mest och värst kring fallet med Hällungen och kring jätterazzian i Göteborg den 19 maj 2010).  Sydvik har även två olika gånger skrivit större artiklar om Payback där han egentligen inte haft någonting i sak att angripa utan bara gjort patetiska försök att knyta Payback till en mc-klubb. Sydviks motiv till alla ovanstående angrepp återkommer vi till i den sjunde och avslutande artikeln kring Hällungen. Den som väntar på något gott…

Om relationen mellan informatören Ann Smidebrant och Per Sydvik!

Del 5 i artikelserien om Hällungen och Göteborgs Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet avslöjade att informatören Ann Smidebrant var den vars uppgifter låg bakom stängningen av Hällungen. Vi ska nu i den sjätte delen titta på om det även fanns kontakter mellan Smidebrant och reportern Per Sydvik på GP.

Den 14 mars tog Ann Smidebrant den första kontakten med Per Sydvik där hon på samma vis som till polisrepresentanten i Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet påtalade att Hällungen köpts av en bulvan för en mc-klubb. Smidebrant driver redan i initialskedet på med att det man bör göra är att Göteborgs Stads Upphandlingsbolag får information om Hällungen så att det inte blir godkänt för kommunerna att betala pengar till verksamheten samtidigt som hon uttalar att om Sydvik vill ha mer info är det bara att fråga.

Precis som Albihn tidigare gjorde för Kunskapscentrums räkning kastar sig Sydvik som en dräglande hök över bytet och sväljer det helt utan att vare sig ifrågasätta Smidebrants person eller motivbas för informationsöverlämnandet.

Sydvik kände till Megas moraliska förkastlighet före razzian

Vad som är intressant är att redan i Mars 2010 informerar också Smidebrant Sydvik om vilken moraliskt förkastlig varelse den kommande stortjallaren ”Mega” är genom att informera Sydvik om att han blivit outad för att en mängd personer vänt sig till avdelningen och påtalat skulder. Ett faktum som Sydvik när väl jätterazzian äger rum två månader senare inte låtsas ha någon som helst kunskap om!

Vid detta tillfälle erbjuder Smidebrant också utförliga uppgifter om medlemmarna i de två Göteborgsavdelningarna. Efter ett personligt sammanträffande i Sydviks hem nappar reportern på betet och ber om fler namn på medlemmar varpå Smidebrant den 7 april skickar över en fil med foton, namn, telefonnummer samt mejladresser.

Resultat, motiv och gentjänster

Den 15 april blir ytterligare en reporter på Göteborgsposten (GP) involverad i ärendet kring Hällungen varpå han informerar en tredje reporter på GP om att han precis fått ett samtal från en upprörd klient på Hällungen. Personen berättade att han och fyra andra klienter, hemmahörande i Göteborg, fått besked om att de med omedelbar verkan måste avflytta från Hällungen. Beskedet lämnades per post då ingen från Göteborgs stad personligen vågade sig ut och informera klienterna.

Stadsförvaltningen hade som skäl för avflyttningsbeslutet angivit att boendet saknade det erforderligt tillstånd för ett missbruksboende med vårdinslag. Föreståndaren hade dock förklarat att Hällungen inte behövde ett sådant tillstånd då Hällungen inte var ett boende med vårdinslag och att övriga kommuner som köpt platser inte haft några problem alls med boendet.

Den 19 maj kontaktar Smidebrant återigen Sydvik och frågar om det inte är dags att lägga ut i tidningen att vårdhemmet drivs av två kvinnor med förhållanden till medlemmar i klubben? Hon berättar även att det nu endast är Mölndals kommun som placerar klienter på hemmet och att Mölndal har fått informationen om hemmet. Smidebrant föreslår vidare Sydvik att skriva en artikel om att Mölndals kommun betalar pengar till klubben vilket han även sedermera gör.

Den 7 juni kryper slutligen ytterligare ett motiv för Smidebrants angiveri fram förutom då det rena hämndmotivet. Hon har svårt att komma in på arbetsmarknaden efter att ha fått sparken som föreståndare på Hällungen.

Smidebrant kräver ”upprättelse” och framför att Sydvik är skyldig henne detta som tack för hjälpen med att höja GP:s upplagesiffror. Hon vill att Sydvik ska författa en artikel för att få upp ögonen hos hennes tidigare arbetsgivare och att Sydvik därför bör intervjua ett antal före detta boende på hemmet.

Direkt brottsliga anklagelser

Under hela tiden Smidebrant och Sydvik har kontakt framför Smidebrant mycket allvarliga anklagelser mot den kvinnan som står i fokus i ärendet. Anklagelserna är omfattande, grava, av direkt förtals- och ärekränkande natur men saknar all form av belägg och substans. Det finns därför inte heller någon som helst anledning för Payback att redogöra för anklagelsernas natur och innehåll.

Fotnot: Ann Smidebrant bytte namn till Beatrice Sporrong när hon fick skyddad identitet av polisen efter att hon agerat informatör varför hon kan förekomma under båda namnen.

Del 1 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

Del 2 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094

Del 3 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-3-446522

Del 4 i artikelserien kring Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-4-447301

Del 5 i artikelserien kring Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.payback.name/?p=4695

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin