Payback svarar Per Sydvik och GP, ännu en gång!

Den som arbetar för bikerkulturens upprättelse kommer osvikligt att utsättas för olika fomer av smutskastning. Det ingår så att säga som en bieefekt av jobbet! Alltför stora ekonomiska intressen står på spel för att olika parter bara skall låta personerna få vara ifred. Och, smutskastningen kommer med all säkerhet att bli än värre innan vår sak är vunnen!

Problemet med Payback är att det finns inget att egentligen angripa, inget brottsbelastningsregister exempelvis, varför man gång på gång istället får försöka misstänkliggöra arbetet genom att försöka koppla Payback till speciella klubbar.

Biker-Sverige vet bättre. De vet att Payback har försvarat en mängd klubbar runt om i Sverige. Drivit deras juridiska ärenden såväl som författat otaliga artiklar som påvisat den felaktiga bilden media förmedlat i olika ärenden. Payback är till för hela bikerkulturen och är också öppen för alla klubbar i Sverige att lägga upp pressmeddelanden, information med mera.

Per Sydviks dolda agenda

Per Sydvik ingår i samma journalistiska tradition som Lasse Wierup. Den andra ”journalisten” i Sverige som upprepade gånger angripit Payback. Det är inget märkvärdigt i det. Det är ju nödvändigt för deras eget fullgörande av sitt arbete. Endast genom att angripa och misstänkliggöra motparten kan de själva framstå såsom något trovärdiga.

Per Sydvik satsade under 2010 hela sin journalistiska trovärdighet kring två olika fall härrörande till Göteborgs-regionen. Fallet med Hällungens behandlingshem, som efter Sydviks lika enträgna som färgade och enögda artiklar, till slut tvingades stänga ner sin verksamhet. Anledningen? Att Stadsdelsförvaltningen efter påtryckningar från Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet såg till att de olika kommunerna och socialförvaltningen tog hem patienterna från behandlingshemmet. Och anledningen i första skedet? Att en person med väldigt lång och fläckfri tjänstgöring var gift med en mc-klubbsmedlem. Ingenting annat!

Det andra ärendet under 2010 som Per Sydvik lade ner en oerhörd energi ikring var jättefiaskorazzian i Göteborg. Ett oerhört kostsamt spektakel som resulterade i absolut ingenting men som kostade och för all framtid kommer att kosta det svenska samhället enorma summor tack vare livstidsbetalningarna till tjallaren Mega med hustru. Ett par som visade sig vara de verkliga ulvarna i fårakläder med upprepade bedrägerier och svindlerier i det förflutna.

Sydviks prestige i journalistkåren naggades betänkligt i kanten och då Payback liksom ifallet med Hällungen var den mediala motparten känner Sydvik sig säkert djupt revanschsugen vilket kommer till uttryck i ovanstående artikel.

Wierup byggde likaså upp nästan hela sin andra ”Svensk Maffiabok” på samma razzia. När det rättsliga utfallet förelåg föll också bokens innehåll platt till marken! Även Wierup angrep mig personligen väldigt hårt. Men, när det juridiska utfallet förelåg stod Payback som segrare i sak och två slokörade journalister föll in i tystanden. Endast personangrepp finns nu kvar men det tar vi! Det är priset man får betala för att föra det rättfärdigas kamp! Och, ju närmare en vändning vi kommer – ju mer kommer angreppen mot Payback att hagla!

Per Sydviks bristande kunskapsbas om Payback

Hällungen var verkligen inte ett av de första ämnen Payback tog tag i . Payback startade upp i januari 2009 och såväl jätterazzian som Hällungen behandlades under vår-sommar 2010. Exempelvis hade då Payback för över ett år sedan inlett kampen för bikerkulturens rätt att bära västar på krogar genom att överklaga de införda kommunala västförbuden i Eskilstuna, Göteborg och Luleå bland mycket annat!

Nättidningen Payback anlitar inte heller advokater. Det är Payback Sverige som driver övergripande juridiska ärenden för bikerkulturen och därvidlag anlitar advokater! Det är inte alltid så enkelt med fakta…

Begreppet bikerjuridisk specialkomptens!

Uttrycket bikerjuridisk specialkompetens är självfallet inget vedertaget begrepp varför inte heller Mats Olausson i artikeln kan svara för begreppets innebörd. Det är ett begrepp som jag personligen brukar. Det innebär att personerna ifråga besitter en specialnischad kunskap om olika begrepp som vanligtvis förekommer inom bikerrelaterade mål. Jag uttryckte det såsom följer i inlägget på Payback:

Payback har nu tillgång till fyra olika advokater med bikerjuridisk specialkompetens! 

Payback Sverige har nu tillgång till fyra olika advokater och jurister med mångårig erfarenhet av att driva ärenden för bikers och bikerklubbar och äger därför den specifika bikerkulturskunskap och insikt som är absolut nödvändig för att kunna vara till nytta i den bikerjuridiska kampen för våra mänskliga fri- och rättigheter.

Jag ser inget märkligt i detta uttlande som jag för övrigt anser ger en förklaring redan vid publiceringstillfället för vad som avses med begreppet, nämligen: ”äger den specifika bikerkulturskunskap och insikt som är absolut nödvändig för att kunna vara till nytta i den bikerjuridiska kampen för våra mänskliga fri- och rättigheter”.

Paybacks artikel om två nya advokater:
http://www.payback.name/?p=3930

Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 3
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-3-446522

Genmäle till Göteborgsposten (GP)
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/genmaele-till-goeteborgs-posten-gp-421898

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin