• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till Göteborgsposten och reportern Sandra Divinyi: Genmäle och fakta i två delar

Till Göteborgsposten och reportern Sandra Divinyi: Genmäle och fakta i två delar

Annons2.PDF

Yttranden som föranleder genmäle

GP och Sandra Divinyi: Detta trots att polisen utgår från EU:s definition för vad som räknas som ett kriminellt gäng när de säger att de faktiskt är det.

I Sverige utgår man från EU:s kriterier för vad som räknas som kriminella organisationer. Det rör sig bland annat om att det ska vara ett samarbete mellan fler än två personer, det ska vara någon form av disciplin eller kontroll, misstanke om allvarliga kriminella handlingar, användning av våld eller andra metoder för hot, deltagande i penningtvätt och strävan efter vinning och/eller makt.

istället ägnas kraft åt att tjäna pengar främst genom indrivningar och utpressningar men också häleri, narkotikabrott och grova stölder.

Om en mc-klubbs kriminella status

Journalist är ett mycket hedervärt arbete om personen är påläst och intresserad av att ta reda på fakta kring saker. Annars: Not So Much!

För det första har polisen under nu 27 års total övervakning innehållande ideliga kontroller, kroppsvisitationer samt husrannsakningar på klubbar och hos enskilda individer inte en enda gång kunnat lägga fram bevis på att Hells Angels MC är en kriminell organisation. Polisen har inte ett dyft mer än påståenden, för att kunna fortsätta få pengar till sin bikerförföljelse, att underbygga sin teori om att klubben är en kriminell organisation. Läs gärna in följande artikel som innehåller direkt kontrollerbara fakta över polisens belägg för begreppet ”kriminella mc-gäng” och kriminell status när polisen tvingades besvara vilka belägg de ägde vid direkta frågor samt kring en rättsförhandling:
http://www.payback.name/?p=15556

Om EU:s kriterier över organiserad brottslighet

Ni skriver vidare om att Polisen utgår ifrån EU:s definition samt att I Sverige utgår man från EU:s kriterier för vad som räknas som kriminella organisationer.

Även i detta fallet är du tyvärr väldigt dåligt påläst, Sandra Diinyi. Polisen utgår fortfarande ifrån EU.s definition trots att betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63),sidan 45, uttalade följande kring EU:s definition över organiserad brottslighet som direkt påvisar att den alltför vida definitionen omfattar närmast all form av brottslighet som utövas av två personer eller fler vilket gör definitionen oanvändbar: Ett problem med den vida definition som ställs upp i de internationella konventionerna är att den täcker in allt från italienska maffiasyndikat till två inbrottstjuvar som driver en fönsterputsfirma (Brå 2012:13 s. 332).

I samband med Regeringens proposition, 2007/08:144, Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet, valde regeringen att direkt avvisa polisens önskan om att införa en legaldefinition över organiserad brottslighet med bland annat följande argument:

2 b. Ett genomförande i enlighet med den förra artikeln synes dock vara lämpligast, bl.a. av det skälet att man då undviker den av Sveriges advokatsamfund kritiserade vägen att behöva kriminalisera
någons deltagande i en kriminell organisation utan att samtidigt uppställa krav på att en konkret straffbar gärning har begåtts inom ramen för organisationens verksamhet.

Slutsats

Så GP och Sandra Divinyi ni har som vi visat direkt fel i två mycket viktiga avseenden. Polisen har aldrig förmått visa att Hells Angels MC är en kriminell organisation och inte heller att klubben bedriver viss verksamhet. Det är i bästa fall lögner och i värsta fall direkt påhitte men det är aldrig sant.

I Sverige utgår man inte från EU:s kriterier över organiserad brottslighet. Det är direkt fel. Brå såväl som advokatsamfundet och viktigast regeringen har direkt avvisat att införa en legaldefintion varför Sverige som nation inte utgår från EU:s definition! Polisen fortsätter göra det vilket säger mer om polisen och myndighetens desperation än om relevans och juridisk bärighet då defintionen är så vag och obestämd att den i princip kan träffa allt och alla inklusive polisen själva vid ett användande. Regeringen har avvisat och inte antagit någon som helst definition över organiserad brottslighet. Det är fakta!

Vi har nu gett er fakta GP, se nedanstående länkar, så att ni nästa gång ni vill skriva om bikerkulturen kan läsa in er och genom att vara pålästa på ämnet också kan ställa kritiska frågor till polisen och inte bara återge deras obekräftade påståenden. Gör läxan och gör om, gör rätt!

Relaterad artikel:
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/d%C3%A4rf%C3%B6r-f%C3%B6rsvarar-de-g%C3%A4ngmedlemmarna-1.2763566

Om EU.s definition över organiserad brottslighet:

Om EU: s definition över organiserad brottslighet del 1/2:
http://www.payback.name/?p=17450

Om EU:s definition över organiserad brottslighet del 2/2:
http://www.payback.name/?p=17452

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin