Recension av Helvetet inifrån! ”Megaboken”

Vi har nu genomläst boken Helvetet inifrån: Femton år i Sveriges största brottsorganisation av Daniel Olsson och Lasse Wierup. Det första som slår en är ju att epitet boken lanserats som är falsk. Detta är nämligen ingen faktabok! Det är en skönlitterär roman av närmast fiktionkaraktär.

Allt som Lasse Wierup i sina tidigare böcker fullständigt misslyckats med att bevisa såsom olika klubbars kriminella status med mera försöker nu samme man göra genom att trava påståenden och lägga ord i Megas mun. Hur kan vi säga att det är så? Därför det förekommer direkta sakfel som Mega inte kan ha uttalat då han vet det är helt uppåt väggarna. Men hade orden inte lagts i Megas mun så hade ju historien inte fyllt någon som helst funktion ska man ju betänka med tanke på att alla inblandade friats för de saker som helt rättvist drabbade personen Mega! Därför, dikt och lögn för att skapa en säljande historia!

Om sakfel!

Att kommentera direkta sakfel i boken låter sig helt enkelt inte göras. Boken är på 312 sidor och därigenom handlar det om rätt många hundra sakfel och fel i händelseförlopp som därför inte går att bemöta utom genom att skriva en lika tjock bok till. Ty så många är de direkta faktafelen.

Om källhänvisningar

Wierups tidigare alster har kritiserats starkt för att fullständigt sakna källhänvisningar. Taktiken som valts till denna volym har därför justerats för att försöka verka mer trovärdig. De istället hundratals hänvisningar som förekommer i boken bevisar dock närmast aldrig i sak förhållandenas riktighet utan utgör istället en sorts konstruerade källhänvisningar till direkta rättsfall och domar. Själva händelsen har således i vissa fall ägt rum men i Megas mun skapas en ytterligare stigmatiserande effekt kring varje enskild händelse i regel avsedd för att understödja polisens påståenden om att HA är en kriminell organisation.

För hela boken har som lätt kamouflerat syfte att i bokform åstadkomma vad polis och myndigheter aldrig kunnat bevisa, nämligen att en mc-klubb är en kriminell organisation. Lägger man ihop bokens syfte med det faktum att Kriminalunderrättelsetjänstens främsta så kallade mc-gängsexpert, Lars Öjelind, strax före bokens lanserande gick ut offentlig med ett förnyat önskemål om att kriminalisera tillhörighet och medlemskap i mc-klubbar så förstår den insiktsfulle enkelt syftet med boken. Nämligen, att bereda och jämna vägen, gentemot allmänhet, media och politiker, för ett kommande förslag om att kriminalisera mc-klubbar. Boken är med andra ord ett rent propagandaverktyg för polisens önskemål om att äntligen få igenom en kriminalisering av medlemskap i mc-klubbar.

Med udden riktad mot utvalda bikers, bikerföreteelser och organisationer

Upplägget av boken är också utstuderat illvilligt för att få utrymme att misstänkliggöra och smutskasta just de personer inom bikerkulturen som presenterat bevis för Wierups tidigare felaktigt presenterade uppgifter eller andra bikers som polisen satt som mål att kriminalisera medialt för att nå sitt syfte, nämligen att medialt i ord lagföra, om än inte via rättsliga utslag som brukligt är i länder som fortfarande kan kallas rättstater. Alla sådana personer har i olika sammanhang pekats ut som ansvariga för specifika händelser som i regel inte går att bevisa.

Sverigemodellen och personer däromkring omnämns självklart också då det länge varit en företeelse som misshagat såväl polis som Wierup. Även Payback får självklart sin beskärda del då vi ju varit den enda part som vågat offentligt ifrågasätta Wierups tidigare alster och för att vi står upp för bikers rätt till exakt samma fri- och rättigheter som alla andra medborgare! Då kostar det. Det är patetiskt och det är löjligt och även en av orsakerna till att vi vet att författarna ljuger sig blåa i synen då det som sägs om Payback och personer bakom Payback inte är någonting annat än mycket grovt förtal som inte leds i några som helst bevis! Svagt, Wierup. Mycket svagt!!

Helhetsintryck

Boken är torftigt skriven och består av en konstruerad historia som genom att lägga ord i munnen på en person försöker skapa en sammanhängande och trovärdig historia vilket kapitalt misslyckas. Författarna verkar ha valt ut vilka händelser som ska ligga till grund för en klubbkriminalisering och därefter försökt författa en historia som knyter ihop allt och som samtidigt kan stigmatisera klubben vilket otvivelaktigt är bokens egentliga syfte. Och, när vi vet att Lasse Wierup redan är igång med projektet att hjälpa det så kallade huvudvittnet att författa en bok kring händelsen på Chappen förstår man enkelt att Wierup bara bytt taktik i att skriftligen försöka stigmatisera mc-klubbarna då han ånyo i bokform kommer att försöka i skrift fälla personer som redan friats i svensk domstol. En ny Svensk Maffia-serie i lätt förklätt serieinnehåll där enskilda händelser kommer att ligga till grund för hela böcker.

För bikers som känner till de verkliga händelseförloppen och fakta kring olika bikerföreteelser kommer boken Helvetet inifrån att uppfattas som mycket irriterande då de felaktiga och uppdiktade uppgifterna är många och uppenbara för de som känner sin kultur. Det är närmast skrattretande att läsa hur författarna genom att anamma uttjänta begrepp som taskig barndom väljer att lägga fokus på Megas uppväxt med för sådana här böcker traditionella inslag. Det handlar om alkoholiserade föräldrar, scouter, bön och kyrkobesök m.m. i en lång rad. Det må vara sanning eller lögn men för alla som känner till fakta kring Megas person och förehavanden framkallar det bara hysteriska skrattanfall.

Vårt råd är att spara pengarna för bokköp och istället gå på ett mc-evenemang ytterligare eller varför inte gå med i Payback Sverige? Organisationen som rättsligt och medialt motverkar kriminalisering såväl som stigmatisering av bikers och bikerklubbar.

How does it feel, to be without a home, like a complete unknown, like a rolling stone, Mega?

(Styckesöverskriften är ett citat från låten Like a Rolling Stone av Bob Dylan)

Mega ska vi ju komma ihåg är en person som för resten av sitt liv kommer att utnyttjas såsom en marionettdocka från myndigheter och hågade författares sida som äger gemensamma intressen med polismyndigheterna. Han har helt enkelt inget val. Vill han fortsätta ha skydd och få utbetalt sina informatörspengar resten av sitt liv så måste han låna sitt namn till allsköns dravel och låta folk lägga vilka ord och påståenden som helst i hans mun.

Vi kan slutligen inte låta bli att undra över en sak: Hur känns det egentligen Mega att ha gått ifrån att ha varit en fri och stolt biker till att bli polisens och Lasse Wierups verktyg och lilla hora? Hur känns det att för alltid behöva leva ett liv där ord läggs i din mun på samma sätt som en gång mamma lade mat i din mun, före du lärt dig äta själv? Anser du att ditt polissamarbete och din vinklade historia var värt det? Att låta ditt namn bli synonymt med lögn, förräderi, hyckleri och för att få brinna en sekund i medialjuset och sedan dväljas gömd i mörker för resten av livet? Du behöver inte svara nu. Du har ju resten av ditt liv på dig att tänka över svaret.

Vi utmanar dig återigen på offentlig debatt, Lasse Wierup! Vågar du?

Slutligen: Vi utmanade dig, Lasse Wierup, på en offentlig debatt redan i mars 2009. En utmaning som du Lasse Wierup överhuvudtaget inte besvarat. Nu återupprepar vi erbjudandet och utdelar en lätt bitchslap med hjälp av en vit handske, såsom brukligt är vid dueller, och säger: När vågar du ställa upp på en offentlig debatt, Wierup? För det är väl inte så att du är rädd att ta en offentlig debatt med någon som inte underdånigt kryper och aldrig våga ställa dig mot väggen och kräva konkreta bevis för dina påståenden?

Samlade artiklar om boken, aktuella författare, Mega och Ebba med flera i ärendet aktuella företeelser:

Hells Angels pressmeddelande i saken:
http://www.payback.name/?p=7639

Kriminologer och forskare öppet kritiska till Wierups journalistik!
http://www.payback.name/?p=7713

Den korrekta bilden av Mega och hustrun Ebba:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-1-435162

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-2-437876

Artikel rörande det rättsliga utslaget kring Mega-affären:
http://www.payback.name/?p=7659 

Extern artikel rörande det rättsliga utslaget i Mega-affären:
http://www.dagensjuridik.se/2011/01/hovratten-friar-hells-angels-medlemmar-fran-misshandel

Korrekt information i Mega-affären eller Varför ljuger Wierup och TV 4?
http://www.payback.name/?p=7659

Om GP:s incestuösa samarbete med Polismyndigheterna i Mega-affären m.fl. ärenden!!
http://www.payback.name/?p=7728

Informatören och Hanteraren del 5
http://www.payback.name/?p=4695

Om informatören Smidebrant och reportern Per Sydvik, Göteborgsposten
http://www.payback.name/?p=4734

Paybacks recension av Lasse Wierups bok Svensk Maffia del 1

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364

Paybacks recension av Lasse Wierups bok Svensk Maffia del 2:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissikera-en-wierup-del-2-fortsaettningen-546123

Polisens höstoffensiv har startat! Payback granskar nu aktörerna!
http://www.payback.name/?p=7663

Wierup & GP fortsätter glorifierandet av Mega den omoraliske!
http://www.payback.name/?p=7579

Del 1 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

Del 2 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094

Del 3 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

Del 4 i artikelserien kring Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-4-447301

TV 4 anställer Wierup som nyhetskommentator och kriminalreporter:
http://www.payback.name/?p=7687

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin