Polisens höstoffensiv har startat! Payback granskar nu aktörerna!

Polismyndighetens höstoffensiv har startat med att den sedvanliga formen av polisens brottsbekämpning aktiverats. Mediasynlighet för sina åsikter. För det är ju sedan länge så att polisen inte någonsin lyckats bevisa att några mc-klubbar är kriminella organisationer men att de på grund av de enorma resurser de likväl lyckats tillskansa sig för att bekämpa mc-klubbar istället måste framträda medialt och framslunga obekräftade påståenden som aldrig leds i bevis men tyvärr inte heller ifrågasätts av en okritisk media.

Höstens brottsbekämpning består i lanserandet av en bok om en kapitalt misslyckad polisinformatör, Mega. Lanserandet av boken genomförs igenom en helt felvinklad intervju i TV 4:s Nyhetsmorgon samt att i synnerhet en traditionell poliskanal, GP, i ett flertal långa reportage återgivit text ur boken samt även genom ett flertal kringreportage med valda stycken. Vidare aktiverades i exakt samma ögonblick ett antal bloggar som traditionellt unerbyggt och spridit polisens propagandaversion om olika mc-klubbar. Detta tillsammans är de verkliga aktionsgrupperna mot organiserad brottslighet. Media(k)analerna. De aktionsgrupper som tillsatts bestående av poliser som genomför olaga och misslyckade kontroller och razzior mot mc-klubbar har i praktiken ingen praktisk betydelse då de i frågan om mc-klubbar inte förmår framvisa några som helst resultat. Men, tillsammans med mediakanlerna lyckas de likväl lura politiker och allmänhet om att polisarbetet är en framgång…

Vi ska denna vecka därför titta lite närmare på några mediala poliskanaler. Vi börjar med Lasse Wierup, en av journalisterna kring boken ifråga: Helvetet inifrån. Lasse Wierup har också fått i uppdrag av TV4 att stå för den (under)grävande ”journalistiken i programmet Kalla Fakta, vilket gör att hösten säkert kommer att fyllas med än fler ounderbyggda reportage kring bikerkulturen, samt är enligt uppgifter också igång med att tillsammans med det så kallade huvudvittnet i målet kring knivmordet på Chappen i full färd med att författa ytterligare en skandalbok med fokuset riktat på en man som redan friats i rätten. Alltså utefter samma koncept som i Helvetet inifrån försöka skuldbelägga personer och klubbar som redan friats i svensk rätt. Ett så lågt förfarande att bara en person med en moral så låg att den råkar stå långt under havets nivå någonsin skulle få för sig att gå emot all form av rättstradition genom att i efterhand ånyo försöka brottsbelägga personer och klubbar som friats för brott.

Vi repriserar därför Payback Sveriges tidigare recensioner av Lasse Wierups fantasyromane Svensk Maffia som till fullo påvisar den oseriösa form av journalistik Wierup bedriver:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissikera-en-wierup-del-2-fortsaettningen-546123

Vi länkar även till tidigare inlägg rörande boken Helvetet inifrån:

Den korrekta bilden av Mega och hustrun Ebba:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-1-435162

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-2-437876

Hells Angels MC:s pressmeddelande rörande TV 4 Nyhetsmorgons intervju av Lasse Wierup och Daniel Olsson:

http://www.payback.name/?p=7639

Artikel rörande det rättsliga utslaget kring Mega-affären:
http://www.payback.name/?p=7659

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin